“  Wie van binnenuit handelt, heeft een verhaal.”

(Quinn)
Dalweg
Doorwerth
 
M
@

06 - 46 393 161
info@bemotion.nl
home > coaching

 

Loopbaancoaching en Teamcoaching

Voorbeeld coachtraject   Ontwikkelniveaus   Klantervaring

Door Sabina Brammer

Coaching bij BeMotion staat voor praktisch, maatwerk en resultaat. Een doeltreffend basistraject bestaat uit een intake, drie dialoogsessies met E-coaching en een evaluatie. Ik bied E-coaching, teamcoaching, loopbaancoaching en individuele coaching voor diverse branches. 

E-coaching is een coachsessie van 75 tot 90 minuten gericht op een specifieke vraag. Bijvoorbeeld sollicitatietips, een kleurenconsult of omgaan met lastige situaties in jouw team. Effectieve coaching vraagt namelijk om de juiste timing en dosering. Soms dient zich op korte termijn een coachvraag aan, waarmee je even opweg geholpen wilt worden. Speciaal voor deze momenten zetten wij E-coaching in via Skype, FaceTime of Google Hangouts. Deze coachsessies zijn vaak op korte termijn in te plannen, je bent geen reistijd kwijt en heeft een gunstig tarief. Wel zo praktisch en effectief! Ook is het mogelijk om een 10-uren kaart af te nemen, die een jaarlang geldig is.

Teamcoaching is een begeleidingsvorm op zowel individueel, relationeel als systemisch niveau. Er wordt actief met elkaar gewerkt aan onderling vertrouwen, goede communicatie, effectieve feedback en heldere en gemeenschappelijk gedragen teamdoelstellingen.

 • Intervisie begeleiding en co-creatie.
 • Procesbegeleiding / vergadercoaching.
 • Teamtalenten in beeld met Insights Discovery.
 • Teamleren, opweg naar een zelforganiserend team.

Loopbaancoaching is de begeleiding in jouw loopbaankeuzes. Dat doe ik in dialoog met jou! We onderzoeken samen welke kwaliteiten jij in huis hebt, waar jij echt blij van wordt en welke werkzaamheden en werkcultuur het beste bij jou passen. Weet je al wat je kan en wilt, dan help ik je jouw netwerk en sollicitatievaardigheden te vergroten. 

 • Carrière coaching - Hoe laat ik zien dat ik meer in mijn mars heb? Profileer jezelf!
 • Loopbaancoaching - Wat past bij mij, promotie of wat anders doen? Zet bewuste stappen!
 • Persoonlijk leiderschap - Wie ben ik en waar blink ik in uit? Krijg meer rust en zelfvertrouwen!
 • Insights Kleurenconsult  - Wat zijn mijn unieke talenten en wat is mijn meerwaarde in groepen? Kort en krachtig!
 • DNLA consult managementcompetenties benchmark - Welk potentieel heb ik in huis?

Individuele coaching richt zich op uiteenlopende persoonlijke leerdoelen. Ik help je bij het helder krijgen van de huidige en gewenste situatie en we gaan samen op zoek welke weg het beste bij jou past en wat je daarvoor nodig hebt. Of het nu gaat om het ontwikkelen van vaardigheden, zoals leiderschap en overtuigingskracht of jezelf herpakken na een burn-out, ik nodig je uit stil te staan bij wat jij wilt en daag je uit tot nieuwe inzichten en te kiezen voor datgene waar jij gelukkig van wordt. Als je leeft vanuit jouw persoonlijke kracht, dan komen de successen als vanzelf. Individuele coaching is geen therapie, het is een praktische en toekomst gerichte begeleiding gericht op de bewustwording van eigen gedrag en het versterken van vaardigheden en persoonlijke kracht.

 • Assertiviteit op de werkvloer, optreden en grenzen aangeven.
 • Re-integratie, herpakken na een Burn-out, stressreductie.
 • Gesprekstechnieken en coachingsvaardigheden.
 • Overtuigingskracht en (persoonlijk) leiderschap.
 • Presentatietechnieken, spreken in het openbaar, zaalinteractie, gebruik audiovisuele middelen.

Sabina maakt gebruik van de locaties van het Coachhuis door heel Nederland; Oosterbeek, Arnhem en Utrecht. Zij komt ook naar de organisatie voor interne coaching, zoals in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Tilburg. Steeds vaker maken we gebruik van Skype/FaceTime. 

terug naar boven

  

Ontwikkelniveaus

Ieder mens en ieder team is uniek en zo ook iedere coachvraag. Een gedegen analyse van de beginsituatie is dan ook de eerste stap naar een succesvol coachtraject. Ik maak daarbij gebruik van onder andere Insights Discovery, DNLA en kernkwadranten. In alle trajecten wordt gewerkt vanuit het basiswerkmodel Coachen en trainen met hart en ziel©. Dit model onderscheidt drie lagen, onderverdeeld in zes ontwikkelniveaus:

 • het mentale, fysieke en emotionele niveau: de binnenwereld van een persoon
 • het omgeving en zingeving niveau: de buitenwereld
 • het bewuste en onbewuste gedragsniveau: het gedrag.

Door beweging te brengen op alle niveaus, werk je aan bewustwording en gedragsverandering met een duurzaam resultaat.

 

terug naar boven

 

Het werkmodel Coachen en trainen met hart en ziel©

is ontwikkeld door Opleidingsinstituut KB&K. KB&K is jarenlang op zoek geweest naar een model dat hun inzichten en ervaringen weergeeft op het gebied van het vormgeven van persoonlijke bezieling in werk en leven. Ik ben opgeleid om volgens dit model te coachen en te trainen.


Het model nader uitgelegd
de drie lagen en de zes ontwikkelniveaus:

Binnenwereld
1) Mentaal
De  ‘mindset’ beïnvloedt in hoge mate hoe wij ons voelen en heeft veel invloed op hoe wij onze omgeving zien. Gedachten en overtuigingen kunnen je versterken of juist ontkrachten. Aandachtspunten bij het ontwikkelen van het mentale niveau zijn onder anderen visieontwikkeling, belemmerende overtuigingen en persoonlijke krachtbronnen.

2) Emotioneel
Emoties geven vaak een signaal af dat de moeite waard is om te onderzoeken, bijvoorbeeld “Waarom word ik nu boos?”. Onderdrukte emoties, bewust of onbewust, kunnen belemmeringen veroorzaken die een fysieke of mentale uitwerking hebben. De emotionele intelligentie is te ontwikkelen door aandacht te besteden aan het bewustzijn van persoonlijke emoties en gevoelens, hierover leren communiceren met anderen, inlevingsvermogen in anderen en omgaan met persoonlijke grenzen.

3) Fysiek
Lichaamsbewustzijn en vitaliteit zijn wezenlijke krachtbronnen van waaruit je doelen beter en makkelijker kunt realiseren. Het uit zich in non-verbaal gedrag en laat iets zien over onze binnenwereld. De ontwikkeling van het fysieke niveau leert ons beter in balans te leven. Aandachtspunten zijn spanningen en ontspanningen in het lichaam, ademhaling als instrument om met jezelf in contact te zijn, leren wat het lichaam aan beweging, rust en vitaliteit nodig heeft om optimaal te functioneren.

Gedrag
4) Gedrag
Met ons gedrag geven we de intentie van de binnenwereld vorm aan de buitenwereld. Gedrag kunnen we trainen in specifieke vaardigheden. Het is de kunst om de specifieke vaardigheden op die manier te leren zodat het aansluit bij onze binnenwereld. Op die manier wordt het niet slechts een kunstje, maar een verrijking van onszelf. Dit niveau is meestal het aangrijpingspunt in trainingen. Aandachtspunten zijn (communicatieve) vaardigheden aanleren, ontwikkelen van een eigen stijl, praktijkopdrachten en een actieplanning.

Buitenwereld
5) Omgeving
De omgeving kunnen we ervaren als iets wat ons overkomt of als iets waar we zelf invloed op hebben. Inzichten in dit niveau doen een beroep op onze zelfverantwoordelijkheid. Het leert ons beter samen te werken met anderen, flexibeler te reageren op veranderingen en onszelf en anderen in beweging te brengen om te bereiken wat we willen. Aandachtspunten zijn feedback geven en ontvangen, interactiepatronen, omgaan met weerstanden, verantwoordelijkheid nemen voor het bereiken van eigen doelen en reflectie op persoonlijke leeromgeving.

6) Zingeving
Zingevingvragen zoals: wie ben ik? Wat bezielt mij? Ben ik druk met de zaken die werkelijk van belang zijn? De ontwikkeling op dit niveau leert ons tot rust te komen en de ruimte te creëren om antwoord te vinden op deze vragen. Aandachtspunten bij het zoeken naar zingeving zijn kernkwaliteiten, persoonlijke missie, stilte en meditatie.

terug naar boven

  

Klantervaring

“Er kwamen meerdere methodieken ter sprake. Het gaf mij meer inzage in mijn eigen handelen, en welk effect het kan hebben op de ander, hierdoor lukt het mij om eens anders te reageren. Gevoelens delen is iets wat ik nog lastig vind, maar de confrontatie aangaan lukt mij beter. Zeggen waar het op staat.”
Marieke, Teamleider advocatenkantoor
Doel van de coaching; leiderschap en gesprekstechnieken, met Insights Discovery Profiel

"Sabina heeft mij erg goed geholpen. Door haar gestructureerde aanpak hebben we snel mijn vragen helder gekregen en stuk voor stuk behandeld. Door haar coaching heb ik een weloverwogen volgende stap in mijn carriere kunnen zetten. Waarbij zij tevens ontwikkelpunten heeft meegegeven voor de toekomst".
Job, Advocaat
Doel van de coaching; Carriere en persoonlijk leiderschap, met DNLA-profiel

"Sabina kenmerkt zich door een fijne, open en duidelijke wijze van communiceren. Ze leerde mij leiding te geven vanuit vertrouwen, waardoor ik in mijn kracht kom. In de één op één gesprekken is Sabina goed in staat mij te spiegelen. Die samenwerking met haar waardeer ik enorm. Ik heb veel van haar geleerd!" Diane, Teamleider, meewerkend coördinator 

“De coachingsessie met Sabina Brammer is een prettige ervaring. Bij binnenkomst word je op je gemak gesteld. De ambiance is zowel professioneel, als comfortabel. Sabina heeft een vertrouwelijke uitstraling. Door haar analytische en observerende houding draagt zij haar deskundigheid uit.

Zij geeft opvallende inzichten op het aangeleverde materiaal. Hierdoor weet zij je diep te raken. Zij weet feilloos de kernelementen uit het geheel samen te vatten. Ik heb een zeer goed gevoel overgehouden aan het coachinggesprek. Ik heb meer inzicht verkregen in mijn eigen manier van denken en hoe ik kan omgaan met personen die op een andere manier zaken benaderen. Dit laatste heeft bovendien al resultaat geboekt, wat aanduidt dat de tips praktisch uitvoerbaar zijn. Daarnaast heb ik meer inzicht vergaard in de talenten die ik al spelenderwijs heb ontwikkeld en die ik als vanzelfsprekend ben gaan beschouwen. Dit zijn talenten waarop ik mezelf in het vervolg kan profileren.

Het naslagwerk Insights Discovery Profiel is bovendien erg prettig, hierdoor kun je zelf nog een keer rustig doorbladeren en in herinnering brengen wat is besproken. Het is als het waren een geheugensteuntje aan de dingen die jou tot een unieke persoonlijkheid maken.”
Barbara, Politicoloog en UWV adviseur werk
Doel van de coaching; loopbaanbegeleiding, met Insights Discovery Profiel

"Een hele fijne coach. Ik voelde me heel goed op mijn gemak. Ze begreep mij goed en speelde goed in op wat naar voren werd gebracht door mij. Ze leverde mij ook modellen of websites en tips aan om beter te kunnen functioneren.

Door dit coachingstraject ben ik anders gaan werken. Heb meer zelfvertrouwen gekregen en weet nu beter hoe ik iets moet aanpakken. Regelmatig grijp ik nog terug naar wat ik tijdens het traject heb genoteerd (reflectieverslagen) en de tips die ik gekregen heb. De resultaten die we samen behaalden deden mij iedere keer weer versteld staan. Dat iemand iets kan concluderen over mij door mij enkel (de juiste) vragen te stellen en mij te observeren vind ik bijzonder. Ik ben er blij mee.

Ik kan iedereen een coaching aanbevelen, of je nu wel of niet een gerichte (hulp)vraag hebt. Je leert veel over jezelf en dat komt altijd van pas, zowel in je werk als thuis.”
Rieki, Beleidsadviseur
Doel van de coaching; persoonlijk leiderschap en profilering

Klantervaring Kleurenconsult via Skype/FaceTime 

Sandra, Werkzoekend accountmanager
Doel van de coachsessie; zoektocht naar een andere baan, sterker staan in het sollicitatieproces
Resultaat in 1 coachsessie via de Skype en email, met Insights Discovery Profiel

“Er zijn duidelijke afspraken gemaakt, altijd snel en volledig antwoord via de email. Nadat alles besproken was kreeg ik de coachingsovereenkomst. Er is vrijwel direct bij mij vertrouwen gewekt. Het was voor mij even wennen om via Skype te communiceren, maar het liep allemaal zeer gemoedelijk waardoor dat ook geen barrière was voor mij.
Sabina heeft mij ook tips gegeven in welke branches ik het beste zou kunnen kijken. Dit heeft vooral bij mij de ogen geopend, omdat ik op een gegeven moment echt niet meer wist waar ik met mijn kwaliteiten in accountmanagement terecht zou kunnen. 
Zeker aan te beleven, mede door de toegankelijkheid van Sabina, maar ook de volledigheid van antwoorden op mijn vragen en de bereidheid om mee te denken wat voor mij handig zou zijn m.b.t. het profiel. Ik moet zeggen dat Sabina zich daarin onderscheidt van andere coaches die ik heb gesproken. Persoonlijk heb ik er veel aan gehad doordat ik nu gerichter op zoek kan gaan naar een passende baan. Tevens zie ik nu beter in waar mijn krachten liggen.” Sandra vond een maand na de coaching een passende baan.  

terug naar boven