“ Een vrolijk hart loopt heel de dag, is het treurig dan is het na een mijl al moe.”

(Shakespeare)
Dalweg
Doorwerth
 
M
@

06 - 46 393 161
info@bemotion.nl
home > cocreatie-team

Co-creatie in teams

Co-creatie toepassing  Co-creatie digitale teamscan   Waarom Co-creatie 

Wij zijn trots op de cocreërende samenwerking tussen Dr. Corry Ehlen (Ph.D) en BeMotion. Corry Ehlen is in 2016 gepromoveerd en heeft in haar promotieonderzoek 12 succesfactoren voor co-creatie in kaart gebracht voor innoverende teams. Sabina is een van de eerste officiële cocreatie coaches in Nederland, die met het co-creatie-wiel en de digitale teamscan mag werken. Wij zijn erg blij met het gevalideerde co-creatie-wiel van Corry. En zien het co-creatie-wiel als een waardevolle toevoeging voor de teams die wij begeleiden.

Co-Creatie-Wiel voor succesvolle innovatie projecten

Het Co-Creatie-Wiel is een praktisch instrument met 12 succesfactoren voor co-creatie. Het instrument voor co-creatie bevordert de samenwerking en betrokkenheid van professionals en leidt tot concrete aanbevelingen. Het is een uiterst effectief middel gebleken bij projecten waarin meerdere partijen met elkaar moeten samenwerken aan een innovatietaak. Denkt u hierbij aan de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Door de praktische toepassing is het Co-Creatie-Wiel ook succesvol toe te passen binnen de organisatie, waar teams multidisciplinair met elkaar samenwerken. 

Co-Creatie-Wiel toepassingen 

Het Co-Creatie-Wiel brengt het hele systeem van een co-creatie proces in beeld. Dit kan een co-creatie proces op maatschappelijk niveau zijn, waarbij diverse organisaties samenwerken aan een maatschappelijke doelstelling. Het kan ook een co-creatie proces zijn op organisatie niveau, waarbij diverse afdelingen met elkaar samenwerken aan een gemeenschappelijke uitdaging. Of een co-creatie proces op teamniveau, waarbij diverse professionals multidisciplinair samenwerken aan een gemeenschappelijke oplossing of innovatie vraagstuk. Het Co-Creatie-Wiel maakt het co-creatie team bewust van de aanwezige succesfactoren voor een succesvol co-creatie proces en voedt de dialoog over de kansen, die benut kunnen worden. Co-creatie processen zijn vaak complex, vele belangen en diverse cultuurverschillen spelen een rol. Een team is zowel intern als extern gericht om de samenwerking goed te laten verlopen, zodat de samenwerking tot concrete resultaten leidt. Een co-creatie proces wordt ingezet voor complexe vraagstukken en projecten, waarvoor nog geen blauwdruk bestaat. Het team dient op zoek te gaan naar een andere, vernieuwende aanpak of oplossing. Hiervoor is het nodig om alle kennis optimaal in te zetten en alle belanghebbenden bij het proces te betrekken. Co-creatie processen zijn vaak processen waarbij het team de brug bouwt, terwijl het erop loopt. Dit vraagt specifieke competenties van alle teamleden. Het Co-Creatie-Wiel brengt deze competenties in beeld door middel van de 12 succesfactoren. 

Terug naar boven 

Co-creatie digitale teamscan

Wilt u co-creatie processen ondersteunen en bevorderen in uw organisatie? Wilt u inzicht in hoe uw teamleden ervoor staan? De co-creatie teamscan geeft een overzicht van welke succesfactoren voor co-creatie benut worden en welke acties in het co-creatie proces nog onbenut zijn. Deze co-creatie teamscan wordt digitaal afgenomen en in teamdialoog besproken. U ontvangt een uitgebreide rapportage over de aanwezige en nog onbenutte succesfactoren voor co-creatie in uw team, tussen uw teams of tussen de organisaties. De co-creatie coach helpt u bij de vertaling van de teamscan. Middels de teamdialoog krijgen de teamleden en betrokkenen inzicht in de verschillen en ontstaan er nieuwe inzichten. Deze inzichten zorgen voor een effectievere samenwerking en geeft ruimte aan creatieve cocreërende oplossingen. 

 


Lees hier meer  over het promotieonderzoek en de uitleg over het Co-Creatie-Wiel.
De digitale co-creatie  teamscan op basis van het Co-Creatie-Wiel kan u inzetten als reflectiemoment voor lopende co-creatie processen en projecten, als kick-off van een startend co-creatie proces of project en als doorbraak-interventie bij vastlopende of stroeflopende co-creatie processen. Denkt u hierbij aan vastlopende communicatie door tegenstrijdige belangen of weerstand bij belanghebbende partijen of wantrouwen tegen de verandering.
 
Terug naar boven  
 
 
Waarom co-creatie 

Co-creatie heeft zijn oorsprong in de waarde creatie vanuit de marketing branche. Lego is bijvoorbeeld een organisatie, die producten ontwikkelt in co-creatie met verkopers en gebruikers van de producten. De ideeën en suggesties van verschillende product-betrokken groepen hebben een belangrijke stem. Op die wijze wordt het product afgestemd op de behoefte en wensen van de eindgebruikers, wat de verkopen doet stijgen. Deze betrokkenheid met de eindgebruiker vinden we ook terug in andere vormen van cocreatie. Zoals sociale wijkteams en multidisciplinaire teams in het ziekenhuis. Cocreatie omvat een totale systeem benadering. Alle stakeholders worden vroegtijdig bij het ontwikkelproces betrokken. Weisbord en Janhoff (2007) ontdekten zes principes voor een succesvolle co-creatie;

  1. Breng het hele systeem aan tafel
  2. Onderzoek de hele olifant voordat je delen gaat oplossen
  3. Laat mensen verantwoordelijk zijn
  4. Zoek naar gedeelde waarden waarop besluiten genomen worden
  5. Gebruik de verschillende opinies en meningen om nieuwe en frisse ideeën de ruimte te geven

De effecten van co-creatie op de korte termijn zijn betere besluiten en acties, commitment en energie betreffende de implementatie. Daarnaast heeft co-creatie een positief effect op nieuwe relaties die het potentieel voor innovatie vergroten en er ontstaat meer vertrouwen. Voor de lange termijn resultaat vergroot het het vermogen om te veranderen door een groeiend bewustzijn. Tevens worden de grenzen tussen afdelingen en functies verkleind (Van der Zouwen, 2011).

Terug naar boven