“Het is beter om goed voorbereid te zijn op een kans en geen kans te krijgen, dan een kans te krijgen waarop u niet bent voorbereid.”

(Whitney Young)
Dalweg
Doorwerth
 
M
@

06 - 46 393 161
info@bemotion.nl
home > training

Trainingsaanbod

BeMotion Specials    Voorbeeld trainingen

Een belangrijk speerpunt in de ontwikkelprogramma's van BeMotion is het bereiken van daadwerkelijke gedragsverandering en zelfregie. Het herkennen, erkennen en ontplooien van de aanwezige kennis en kunde is een vaardigheid op zich. Als u die beheerst, dan hoeft u slechts een klein deel nieuw aan te leren. Dat scheelt tijd en energie én maakt het leren een stuk leuker! 

BeMotion is gespecialiseerd in InCompany maatwerk trainigen en workshops. Jaarlijks organiseert BeMotion enkele Open inschrijvingen in samenwerking met Euroforum, SMI en The CoCreators. 

Secretary Management Insitituut

  • Teamleider Secretariaat HBO-niveau, 5-daagse blended learning programma door Sabina Brammer, Utrecht
  • Meer informatie, inschrijving en data op de website van Secretary Management Instituut
The CoCreators
Met trots presenteren wij binnenkort onze nieuwste workshop Innovatie door CoCreatie met o.a.
  • De 7 principes van complete co-creatie met Stefanie Jansen
  • De 12 succesfactoren van co-creatie voor innovatieve teams met Corry Ehlen
  • De kracht van weerstand en de wondere wereld van groepsdynamica met Sabina Brammer
  • Meer informatie en data volgen in het najaar van 2018
  • Wil je op de hoogte worden gehouden? Laat ons dat dan weten via Contact

Terug naar boven

 

Trainingsaanbod en blended learning programma's

We noemen onze leermethode ook wel Blended Learning, wat betekent dat we gebruik maken van meerdere leersituaties, zoals online leren, klassikaal leren, intervisie methoden, werkleren, peergroup education en ervaringsleren. Hieronder enkele voorbeelden van workshops en trainingen, die BeMotion in de afgelopen jaren voor klanten heeft ontwikkeld en uitgevoerd. Scroll naar beneden en klik op een training voor meer uitleg. Alle traingen van BeMotion worden op maat gemaakt!

 

Leidinggeven en Coachen

Situationeel leidinggeven
Kleurrijk coachen
Delegeren kun je leren
Overtuigingskracht

Insights Discovery en De Hondenspiegel

Insights Discovery en De Paardenspiegel

 

Timemanagement

Meer tijd door effectief beïnvloeden

 

Persoonlijke ontwikkeling

Effectief communiceren
Persoonlijke effectiviteit
RET-jezelf (Rationele Emotieve Training)
NLP: een beweging van binnenuit
Conflicthantering
Assertief zijn!
Insights in communicatie (tip!)

 

Teamontwikkeling

Visie zoekt team
Teamleren
Effectief samenwerken
Samenwerken met B&W

 

Maatwerk Specials

Discovery Tower
Samen klantgericht
Authentiek netwerken
Vrijwilligerscoördinator als coach
Natuurlijk leiderschap - het paard als mentor
Grip op jezelf!
Omgaan met weerstand voor groepsleiders/docenten
Teamontwikkeling door Outdooruitdagingen
Young Professionals in ontwikkeling
Meer Sportprestaties met DNLA

 

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 


 

Situationeel Leidinggeven

Elke situatie vraagt van de leidinggevende een passende aanpak. Het is dan ook van belang uw persoonlijke beïnvloedingsstijl te kennen en nieuwe stijlen te onderzoeken. U leert op een eenvoudige maar vooral effectieve wijze welke stijl in welke situatie het meest effectief is.

 

Terug naar leidinggeven en coachen

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleurrijk coachen

Als coach is het uw uitdaging om het beste uit de ander te halen. Geen mens is hetzelfde. Daarom leert u in deze training verschillende coachtechnieken gericht op verschillende psychologische typen. Uw persoonlijke Insights Discovery Profiel en de Jungiaanse voorkeuren helpen u hierbij.

Het begint bij een inventarisatie van uw persoonlijke Insights Discovery voorkeuren. Welke coachstijl past het beste bij uzelf? Hoe komt uw persoonlijke voorkeur bewust en onbewust tot uiting in het coachen van anderen? Een insights Discovery type rood is bijvoorbeeld gebaad bij een andere coachstijl dan een Insights Discovery type groen. Niet alleen de coachstijlen, ook de Insight Discovery kleurentaal biedt praktische handvatten, die u direct in praktijk kan brengen.

 

Terug naar leidinggeven en coachen

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegeren kun je leren

Delegeren is een belangrijke managementvaardigheid. Door effectief werk over te dragen creëert u voor uzelf meer ruimte en bovendien zorgt u voor gemotiveerde en zelfsturende medewerkers. Hoe u dat doet, leert u in deze training.

 

 

Terug naar leidinggeven en coachen

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

Overtuigingskracht

Overtuigend beïnvloeden is de kunst af te stemmen op de ander, om vervolgens op enthousiaste wijze en met vol zelfvertrouwen uw mening en ideeën concreet en helder te formuleren. Wat werkelijk beïnvloedt is de wijze waarop het gezegd wordt. Om dat te kunnen, is het belangrijk om uw communicatiestijl onder de loep te leggen en in te schatten welke communicatiestijl de ander heeft. In deze training gaat u praktisch aan de slag met uw eigen casus.

 

 

Terug naar leidinggeven en coachen

Terug naar boven

 

 

 

Meer tijd door effectief beïnvloeden

Timemanagement begint bij het (h)erkennen van oorzaken en remedies van uw tijdsproblemen. Vaak ligt de oorzaak van tijdverlies niet in de praktische planningsvaardigheden, maar in ons gedrag; mate van discipline, assertief optreden en de omgeving meenemen in onze prioriteiten. In deze training gaat u direct aan de slag met datgene wat voor u prioriteit heeft: “There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all.”

U leert aan de hand van een stappenplan op een directe en vriendelijke manier ‘nee’-zeggen, effectief onderhandelen en u ervaart de nut en noodzaak van het delegeren.

 

 

Terug naar Timemanagement

Terug naar boven

 

 

 

 

 

Effectief communiceren

Communiceren doet u de gele dag door. Wist u bijvoorbeeld dat u gemiddeld voor 93% op non-verbale signalen reageert ten opzichte van 7% woorden? Van veel signalen en ingesleten gedrag zijn wij ons niet meer bewust, terwijl dit veel effect kan hebben op anderen. In deze training leert u uw communicatiestijl kennen en kunt u in het vervolg ook andere communicatiestijlen inzetten.

 

 

 

Terug naar Persoonlijke ontwikkeling

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit is een ruim begrip. Iedereen heeft daar zijn/haar eigen voorstelling van. In deze training gaat u op zoek naar uw betekenis van uw persoonlijke effectiviteit. Wat drijft u, waar bent u goed in, wat wilt u ontwikkelen om uw doelen te halen, bent u op de juiste weg? Interactieve opdrachten, een persoonlijk ontwikkelprofiel en de zienswijze van medecursisten helpen u bij het vinden van antwoorden. Deze tweedaagse training wordt doorgaans gekoppeld aan drie individuele coachmomenten.

 

 

Terug naar Persoonlijke ontwikkeling

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RET-jezelf

Rationele en emotieve Training is een methode ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. Albert Ellis. In zijn onderzoek ontdekte hij dat ongewenst gedrag en blokkades voornamelijk worden veroorzaakt door gedachten. Aan de basis ligt het ABC-Model, dat u helpt beter te kijken en te luisteren naar uzelf. ABC staat voor: Activating event, Belief en Consequence. Na de workshop kunt u uw emoties beter de baas, zodat u effectiever en plezieriger kunt werken.

 

 

 

Terug naar Persoonlijke ontwikkeling

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 


NLP – een beweging van binnenuit
Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is gebaseerd op het ‘modelleren’ van mensen die zeer succesvol zijn in communiceren. Ontdek hoe deze kennis uw communicatiemogelijkheden kan vergroten.

'Neuro'staat voor de fundamentele gedachten dat alle gedrag voortkomt uit de neurologische processen rond zien, horen, ruiken, proeven, aanraken en voelen. 'Linguïstisch' wijst erop dat we gebruik maken van taal om onze gedachten en ons gedrag te ordenen en met anderen te communiceren. 'Programmeren' verwijst naar de keuzemogelijkheden waarover we beschikken bij het organiseren van onze gedachten en handelingen ten dienste van het bereiken van bepaalde resultaten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: het NLP model, representatiesystemen, verankeren van hulpbronnen, modelleren, mirroring, matching, rapport maken, visualisaties, herkaderen, het ontstaan en veranderen van gedrag, de wisselwerking tussen gedachten en emoties en nog veel meer.

Terug naar Persoonlijke ontwikkeling

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflicthantering

Conflicten werken verlammend. Conflicten kunnen ook ‘de lucht weer klaren’. Effectief omgaan met conflicten zorgt voor vernieuwing, creativiteit en uiteindelijk een verbetering van de relatie. Inzichten in hoe een conflict ontstaat, welke soorten conflicten er zijn en hoe u op bepaalde conflictsituaties het beste kunt reageren helpen hierbij. Ook wordt er in deze training ingegaan op uw persoonlijke stijl van conflicthantering.

 

 

Terug naar Persoonlijke ontwikkeling

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

Assertief zijn!

Wilt u meer opkomen voor uw eigen belangen en meer gehoord worden door anderen? Herkent u het gevoel dat u soms dichtklapt tijdens een discussie? Of heeft u juist de neiging om te snel en misschien te fel te reageren?

In deze training leert u met respect voor uw gesprekspartner(s), uw belangen en ideeën op een natuurlijke en conflictloze manier naar voren te brengen. U leert met lef uw grenzen aan te geven zonder anderen voor het hoofd te stoten. Anderen zullen u waarderen om uw duidelijkheid en helderheid. U ontwikkelt het zelfvertrouwen en de vaardigheden om sterker en zelfbewuster te communiceren. Een praktische training met veel handige tips en oefeningen.

Oude gedragspatronen zijn om verschillende redenen ingesleten en vaak moeilijk te doorbreken. Onze 6 stappenmodel biedt u een totaal benadering; bewustwording en actie op mentaal, emotioneel en fysiek vlak. Op die manier werkt u aan uw persoonlijke weerbaarheid en voorkomt u dat u door omgevingsinvloeden terugvalt in oude patronen. In zes stappen naar assertief gedrag!

Terug naar Persoonlijke ontwikkeling

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 'Insights' in communicatie
Al velen hebben deze workshop met veel plezier gevolgd. Het is altijd weer een feest van herkenning, een bron van inspiratie en biedt praktische handvatten voor meer succes in communicatie met anderen. Lees ook hoe de Nederlandse Postcodeloterij te Amsterdam deze workshop heeft ervaren; Artikel uit de 'Binnenkans'.

In onze communicatie gaat 7% over WAT we zeggen en 93% over WIE met elkaar in gesprek zijn. Dit blijkt uit diverse psychologische onderzoeken. Weet u op welke manier u bij anderen overkomt? Weet u hoe u anderen effectief kunt motiveren? Door bewust te zijn van uw psychologische voorkeuren en aangeleerde manieren krijgt uw communicatiestijl kleur. In een korte tijd komt inzicht in de vraag waarom u met de een wel direct goed kan samenwerken en met de ander veel energie kwijt bent.

Insights Discovery en de Jungiaanse psychologie dienen als rode draad om enkele basisprincipes van het communiceren duidelijk te maken. Praktische oefeningen, interactieve opdrachten en levendige discussies zorgen voor een dynamisch geheel. Een workshop vol inzichten, plezier en praktische communicatietips!

Deze workshop is zeer geschikt voor grote groepen als inspiratieworkshop of als onderdeel van uw 'Heidag' en als leerzame teammiddag.

Terug naar Persoonlijke ontwikkeling

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie zoekt team

Een succesvol team ontstaat niet zomaar. Het is een constant en actief proces. Afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is, hoe elkaar op de hoogte te houden, wijze van besluitvorming, wijze van overleg, wanneer iemand bij een overleg aanwezig dient te zijn, etc. Het team moet een gedegen en door alle teamleden geaccepteerd communicatie- en informatiesysteem ontwikkelen, zowel schriftelijk als mondeling, zowel intern als extern. De basis hiervan ligt bij een duidelijke en gedragen visie en missie. In deze training vormt u met uw team een stevige basis om te komen tot een zelfsturend team. Deze training is zeer geschikt voor beginnende teams, teams in een organisatieverandering of teams met wisselende teamleden.

 

 

 

Terug naar Teamontwikkeling

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamleren

Teamleren is het leren binnen het eigen team. Het is een proces waarbij het team met behulp van de teamleden een hoger output- en throughput niveau bereikt. Werkprocessen en de daarbij horende structuren verlopen daardoor effectiever en efficiënter. In deze training wordt gewerkt aan meer inzicht in kwaliteiten en valkuilen van het team, communicatie- en informatieprocessen en krijgt het team tools mee om zichzelf verder te ontwikkelen en de kwaliteit te bewaken. Onder “team” verstaan we een functioneel werkverband binnen een organisatie, bijvoorbeeld een afdeling, zelfstandige unit, management team of projectgroep.

 

 

 

Terug naar Teamontwikkeling

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 


Effectief samenwerken

Een goede samenwerking begint bij het managen van wederzijdse verwachting. Vervolgens is het van belang inzicht te hebben in elkaars kwaliteiten en weten hoe u elkaar het beste kunt coachen. In deze training krijgt u inzicht in uw persoonlijke voorkeuren en leert u de voorkeuren van de ander in te schatten. U ervaart de positieve effecten van diverse coachstijlen en weet deze op de juiste manier in te zetten in samenwerkingsituaties. Daarnaast krijgt u inzicht in de factoren en rollen die een effectieve samenwerking beïnvloeden. Deze training bieden wij zowel in coachvorm als in trainingvorm aan.

 

 

Terug naar Teamontwikkeling

Terug naar boven

 


Samenwerken met Burgermeester en Wethouders

Elke 4 jaar treedt een nieuw college aan. De huidige secretaresses van burgemeester en wethouders moeten worden verdeeld over de (nieuwe) wethouders. U wilt graag met het huidige team een aantal handvatten om deze 'match' succesvol te laten zijn. Onderstaand programma en Insights Discovery helpen u hierbij. Deze training is uitermate geschikt voor een In Company training en aan te passen aan uw specifieke ontwikkelvraag.

Hoe creëert u een winnend team met de burgermeester/wethouders? Hoe kunnen uw collega’s u daarin ondersteunen? Welke waarde heeft ieder lid voor het secretaresseteam? Hoe gaat u om met de diversiteit aan werkwijzen en voorkeuren? Deze en andere vragen komen aan bod in deze dynamische training. Blokken met theorie, interactieve opdrachten en reflectie momenten zorgen voor een natuurlijke leercirkel. Samen ontdekken en leren staat centraal. Op die manier creëert u niet alleen een bewustwording op individueel niveau, maar ook een groepsgevoel en een team wat nodig is voor de continuïteit.

Enkele reacties van onze klant Gemeente Haarlem, team ondersteuning B&W
Leuk om mijn collega's op deze manier te leren kennen en daardoor te kunnen plaatsen
De dag is informatiever en leerzamer dan had verwacht!
Opmerkelijk zo'n goede uitkomst na het invullen van de vragen.
Leerzaam en levert direct concrete afspraken en acties op.
Inspirerende bijeenkomst; geeft energie!

Terug naar Teamontwikkeling

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

BeMotion Specials

 

 

Discovery Tower

Een excellerend team kent zijn sterke en zwakke punten en weet hier goed mee om te gaan. Hierbij is het belangrijk dat ieder individueel lid zijn toegevoegde waarde weet en tevens in staat is de ander te coachen, zodat alle talenten optimaal benut worden. De Discovery Tower en Insights Discovery helpen hierbij. Een toren van acht meter hoog met speciaal ontworpen teamopdrachten leert uw team beter samen te werken en om te gaan met moeilijke situaties. De insights Discovery kleuren helpen bij een effectieve nabespreking en het geven en ontvangen van feedback.

 

 

 

Terug naar BeMotion Specials

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen klantgericht

Bij de dagelijkse omgang met klanten komt veel kijken. Klantvriendelijk is nog niet klantgericht. In deze workshop maken we daar een duidelijk onderscheid in. Wat vindt de klant belangrijk? Hoe wil hij behandeld worden? Welke verwachtingen heeft de klant? Hoe gaan we met onze klanten in gesprek? Hoe kunnen we aan onze klanten laten blijken dat klantgerichtheid en service in onze organisatie geen lege hulzen zijn? Doen we wat we zeggen én zeggen we wat we doen?

Door deze workshop te combineren met het Insights Discovery Profiel of de module DNLA-verkoop, brengt in korte tijd de sterktes en de valkuilen in kaart betreffende de omgang met klanten.

Deze training is zeer geschikt voor een teamdag in combinatie met een schermclinic. Het schermen wordt als objectieve leersituatie gebruik om de basisprincipes van klantgerichtheid bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Wanneer uw team plezier heeft in het werk, zal dit zijn positieve uitwerking hebben op de klant- en servicegerichtheid!

 

 

 

Terug naar BeMotion Specials

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Authentiek netwerken

Netwerken is het optimale halen uit uzelf en de contacten met anderen. Netwerken heeft alles te maken met mensen en dus met persoonlijke stijlen. In deze training gaat u ontdekken welke stijl bij u past en hoe u deze stijl effectief kunt inzetten. U krijgt praktische handvatten mee waarmee u direct uw netwerk kunt uitbreiden. Uw persoonlijke presentatie is uw beste visitekaartje!

Deze workshop is uitstekend te combineren met Insights Discovery, waarbij de Insights Discovery kleuren u helpen bij het inventariseren van uw voorkeurstijlen. Het Insights Discovery profiel maakt u bewust van uw netwerkkracht ten opzichte van uw omgeving. Ook wordt u zich meer bewust van welke types of netwerksitiaties u liever uit de weg gaat. Praktische handvatten helpen u deze sitiaties te overwinnen.

 

Terug naar BeMotion Specials

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grip op jezelf!

Vraag: Wat kan mij helpen meer grip te krijgen op mijn reactie in interactie met collega’s en klanten?

Training:
Actief dagprogramma waarin beleving op drie niveaus centraal staan. Mentaal (1) en emotioneel (2) door Rationele Emotieve Training en fysiek (3) door een clinic Schermen van de voormalige NLbondscoach.

Resultaat:
“Door op drie verschillende manieren te ervaren wat er grip op mij heeft en hoe ik dat zelf kan beïnvloeden, ben ik bewuster van mijzelf en zelfverzekerder bij klanten”, Consulent Farmaceutisch bedrijf te Capelle a/d IJssel.

 

 

 

Terug naar BeMotion Specials

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligerscoördinator als coach

Vraag: Hoe creëren we een werkomgeving waarin vrijwilliger en professional elkaar ondersteunen in de dienstverlening naar de cliënten?

Opleidingstraject:
In het traject van zes dagdelen staan de onderwerpen samen profileren, omgaan met diversiteit aan belangen (klant, vrijwilliger, verzorgers/verplegers en directie), coachen en leidinggeven centraal.

Resultaat:
“Het team is gaan staan voor haar missie en doelen. We durven nu een waardige gesprekspartner te zijn voor de directie in het effectief vormgeven en uitvoeren van het ons vrijwilligersbeleid”, Teammanager, Grote Zorgaanbieder te Rotterdam.

 

 

Terug naar BeMotion Specials

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk Leiderschap - het paard als spiegel en mentor

Door middel van de principes Natural Horsemanship en een kudde paarden worden inzichten en vaardigheden verworven die leiden tot overtuigend en duidelijk leiderschap.

Deze workshop is tevens zeer geschikt voor wie zich non-verbaal sterker wil maken. Overtuigingskracht, assertief optreden en helder communiceren naar anderen zit vaak voor 93% in onze lichaamshouding en stem. Het gaat vaak niet eens om wat we zeggen, wel om hoe we het zeggen. Het paard is een zeer gevoelig dier die zuiver op uw non-verbale communicatie reageert. Hierdoor kunt u diverse manieren van houdingen en stemgebruik in een veilige omgeving oefenen en direct de reacties hierop ervaren. Onder begeleiding van een ervaren coach werkt u met het paard naar keuze. U leert door middel van spanning en ontspanning contact te maken, u leert stevig te staan van waaruit u helder kan delegeren, kan overtuigen en met grenzen leert omgaan. Tevens werkt u aan doelgericht samenwerken en is er veel ruimte voor persoonlijke inbreng.

Resultaat: “Ik wist niet dat het paard mij zoveel kon leren over mijzelf. Er zijn werkelijk luikjes open gegaan. Geweldig!”, politieagent.

 

 

 

Terug naar BeMotion Specials

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 


Omgaan met weerstand in groepen voor groepsleiders/docenten

Vraag: hoe beïnvloed ik, als ervaren docent, moeilijke deelnemers in mijn beweeggroepen?

Training:
aan de hand van de Roos van Leary en praktijkvoorbeelden worden diverse beïnvloedingsstijlen besproken en ervaren. Verder wordt ingegaan op signalen van weerstand, oorzaken en remedies. DOEN staat centraal, deelnemers zetten zelf de praktijksituaties neer om op die manier optimaal te oefenen met effectief gedrag.

Resultaat:
“Fijn om de verschillende valkuilen en oplossingen in de praktijk te ervaren, echte eyeopeners, daar kan ik iets mee!”, Gymnastiekdocent, Gelderse Sportfederatie, Arnhem.

 

 

Terug naar BeMotion Specials

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

Young Professionals in ontwikkeling

Vraag: ik wil mij professioneel en persoonlijk ontwikkelen. Waar moet ik beginnen en krijg ik het bij mijn baas voor elkaar?
De training geeft meer inzicht in eigen kwaliteiten, ontwikkelpunten en generatieverschillen. Zo ben je beter in staat behoeften en wensen van jezelf en die van jouw omgeving op elkaar af te stemmen. In de training wordt gewerkt met het Insight Discovery Model, dat je inzicht geeft in je persoonlijke voorkeuren en het effect hierop bij anderen. Je leert voortaan te denken en handelen vanuit je persoonlijke missie en visie en weet deze op de juiste manier te vertalen naar jouw mentor/leidinggevende.

Resultaat:
”Het is een training voor en door Young Professionals. Dat maakt het makkelijker om over jezelf te praten. Je merkt dat je niet de enige bent met dergelijke vragen. Het is leerzaam en inspirerend!”, Junior beleidsadviseur.

 

 

Terug naar BeMotion Specials

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer Sportprestaties met DNLA

Bij het presteren op topniveau moet alles kloppen, zowel lichamelijk als geestelijk moet de conditie goed zijn. Ook de omgevingscondities spelen mee. Onderzoeken hebben veelvuldig bewezen, dat louter talent en fysiek trainen niet voldoende is. In het proces naar de top is de samenwerking tussen sporter en coach, de balans tussen lichaam en geest en het vermogen om flexibel in te kunnen spelen op de omgeving van groot belang. Hiervoor zijn de nodige sociale competenties nodig. DNLA meet deze competenties en benchmarkt deze ten opzichte van andere toppers.

De workshop en coaching met DNLA-sport verhoogt de reflectie van zowel de speler(s) als de coach en zet uw kansen en risico's op een rij. U krijgt antwoord op de vragen rondom stress, prestatiedruk, culturele verschillen, media en sponsordruk. Het is niet de wedstrijd op zich, maar het proces ernaartoe dat de winnaar maakt.

Resultaat:
“In korte tijd wordt inzichtelijk op welk terrein veel te winnen is. Het is een doelgerichte en legitieme manier om meer inzicht te krijgen in de binnenwereld van mijn pupil. Ik kan hem nu beter begeleiden!”, Coach wielrenner

Lees hier meer over DNLA-Sport in het artikel over Basketbalprofs.

Download hier de folder DNLA sport, uw HR-sport in balans.

Terug naar BeMotion Specials

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamontwikkeling door Outdooruitdagingen

Ieder team is uniek in zijn kwaliteiten en werkwijze. Ieder team kent ook zijn eigen patronen. Sommige patronen zijn helpend anderen belemmerend voor de effectiviteit, de samenwerking of het welzijn van de individuele teamleden. Door diverse Outdoor-uitdagingen in te zetten als middel om deze patronen zichtbaar te maken, wordt het team zich bewust van aanwezige en latente talenten en valkuilen. Bovendien zorgen de actieve werkvormen voor plezier in het leren en zorgt het voor een gezamenlijke ervaring. BeMotion heeft contacten met diverse TUV gecertificeerde buitensportorganisaties. Wat dacht u bijvoorbeeld van een steile wand beklimmen, een touwenparcours op acht meter hoogte of een teamopdracht in een donkere bunker? Wij vinden de juiste werkvorm die past bij uw team.

 

 

 

Terug naar BeMotion Specials

Terug naar boven