“Het is niet de waarheid die de mens groot maakt, maar de mens die de waarheid groot maakt.”

(Confucius)
Dalweg
Doorwerth
 
M
@

06 - 46 393 161
info@bemotion.nl
home > werkwijze

Werkwijze

Maatwerk    Plezier   Nieuwsgierig    Cocreatie

BeMotion is gespecialiseerd in het optimaliseren van het sociaal kapitaal van organisaties. Zij doet dit door leerinterventies te ontwikkelen én te begeleiden op individueel, team- en organisatieniveau. Uitvoerend werken wij samen met ervaren zelfstandige trainers/coaches.

Belangrijke succesfactoren; plezier, professioneel nieuwsgierig en ervarend leren!

Plezier
Wij gaan uit van de persoonlijke mogelijkheden en interesses van een ieder. Door hierop aan te sluiten ontstaat er een ontspannen sfeer en krijgt men meer plezier in het leren en ontwikkelen. Mensen willen immers wel veranderen, maar niet gedwongen veranderd worden! Praktijksituaties, met elkaar in dialoog en leren door zelf te ervaren staan in elk traject centraal. Wie met plezier leert komt als vanzelf in beweging!

Professioneel nieuwsgierig
BeMotion streeft naar Evidence Based werken aan ontwikkeling. Wij leren van de wetenschap en onderzoeken vooral wat in de praktijk werkt! Wij werken onder andere met Community of Practice (CoP) en de Waarderende Benadering (AI,) Insights Discovery, DNLA-competentietesten, Co-Creatie-Wiel, kernkwadranten, Transactionele Analyse en Deep Democracy. Een nieuwsgierige professional blijft altijd gezond kritisch op eigen handelen en de 'tools' die hij inzet. 

Ervarend leren en cocreëren
Jezelf ontdekken en jouw talenten optimaal benutten laat je stralen. Echter is het niet voor iedereen vanzelfsprekend, dat ontwikkelen leuk en zinvol kan zijn. BeMotion streeft ernaar interventies in te zetten, die motiveren en direct resultaat opleveren in de dagelijkse praktijk. BeMotion combineert daarvoor kennis en ervaringen over leren en ontwikkelen uit diverse invalshoeken; het organisatieleren uit het bedrijfsleven, het teamleren uit de topsport en het cocreëren uit het sociale domein en het onderwijs. In onze ontwikkeltrajecten gebruiken wij de ontwerpfase van het leertraject direct als lerende team-interventie. Het team blijft hierdoor eigenaar van de ontwikkeling en het vergroot de veranderingsbereidheid. Hoe meer wij de programma's samen met de klant cocreëren, des te meer de deelnemers zich eigenaar voelen van het leerproces. Dit motiveert en draagt bij aan een succesvolle implementatie.  

 


 

Maatwerk aanpak

Ieder mens is uniek en zo is ook ieder team uniek. In dezelfde organisatie kunnen alle teams met hetzelfde dilemma te maken krijgen en toch een andere aanpak nodig hebben om succesvol te zijn. Weten wat er speelt en waar behoefte aan is, is dan ook onze eerste stap. BeMotion ontwikkelt maatwerk programma's en wij beperken ons niet tot training en coaching. Denk ook aan events, intervisie, blended learning, inspiratiedagen en werkplekleren. Een ieder leert immers op zijn eigen wijze!  

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften werkt BeMotion volgens de volgende zes cocreërende fasen:

  1. oriënterend gesprek; kennismaking waarin de vraag en mogelijkheden worden besproken;
  2. een eerste advies met leeropties; die aansluiten op de vraag en de doelgroep;
  3. persoonlijke intake en/of groepsintake; en vervolggesprek met de trainer om de kernvraag, leerdoelen en leersituaties af te stemmen op de individuele deelnemers. Voorbereiding training/traject ism de doelgroep en belanghebbenden;
  4. definitief programma voorstel; afspraken over locatie, data en tijden;
  5. uitvoering; met tussentijdse evaluatiemomenten;
  6. trajectevaluatie en toekomstvisie; de opdrachtgever krijgt na de laatste trainingsdag desgewenst een evaluatierapport met ontwikkeladvies voor de toekomst om de continuïteit te waarborgen.

Afhankelijk van de ontwikkelvraag kan gekozen worden voor persoonlijke coaching, teamcoaching, in-company training of één van onze open inschrijvingen.

Gedragscode en klachten
BeMotion is aangesloten bij de NOBCO en hanteer een Klachtenreglement en een Ethische gedragscode

Wij werken op diverse locaties in Nederland. Sabina maakt gebruik van de locaties van Het Coachhuis zoals in Arnhem, Utrecht en Amsterdam. Trainingen worden op diverse locaties in Nederland georganiseerd, bij de klant 'InCompany' of op een door de klant gekozen locatie. 

Privacy verklaring

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze klanten. Ons beleid kunt u inzien onder Algemene voorwaarden

 

Terug naar boven