“Ik kan de golven niet stoppen, maar ik kan wel leren surfen.”
Dalweg
Doorwerth
 
M
@

06 - 46 393 161
info@bemotion.nl
home > Insights

Discovery-Insights-logo

  

  

  

Insights Discovery®

Onderdelen  Workshop Insights Discovery  Insights Kleurenconsult  QuickScan

Insights Discovery® is een inspirerend instrument voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling, waarmee mensen meer inzicht in zichzelf en anderen krijgen. BeMotion gebruikt Insights Discovery® sinds 2007, onder andere voor persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en het creëren van een gezamenlijke ‘Insights-taal’ bij cultuurverandering. En nog steeds werken onze klanten met veel succes met de Insights-methodiek. De kleuren lenen zich voor vele leer-toepassingen. BeMotion beschikt over een ervaren en deskundig team Insights Discovery Practitioners. Vraag gerust naar onze mogelijkheden, zowel voor een Insights Discovery event als voor een individueel Insights Discovery kleurenconsult. Op deze pagina vindt u veel achtergrond informatie over het Insights Discovery model en wat BeMotion te bieden heeft.

Doe de online gratis QuickScan (TIP)

Talenten en Insights Discovery 

Uitleg Insights Discovery Wiel

Insights Discovery talenten op een goede en slechte dag  (PDF)

  

Insights Discovery Onderdelen

Het Insights Discovery® model geeft met behulp van vier Insights kleuren snel inzicht in de persoonlijke en interpersoonlijke dynamiek. Een digitale Insights Discovery® vragenlijst van circa twintig minuten resulteert in een uniek persoonlijk Insights Discovery® profiel, dat individueel of in groepsverband wordt teruggekoppeld. Coaching en training zorgen voor de juiste vertaling van de persoonlijke Insights Discovery® profielen en geven tips met betrekking tot de communicatie, feedback met collega's, het omgaan met de Insights kleuren, 'kleurenstress' en het creëren van een winnend team. 

Het Insights Discovery-profiel bestaat uit een aantal onderdelen, waarvan de belangrijkste zijn:

 • een beschrijvende tekst over de persoonlijke Insights stijl en het psychologische Insights Discovery-type
 • sterke en zwakke punten van de Insights Discovery wielpositie
 • de unieke combinatie van talenten en kwaliteiten die de deelnemer inbrengt in een team
 • suggesties voor persoonlijke ontwikkeling
 • een deel over de managementstijl of samenwerkingstijl van de deelnemer
 • een diagram met de persoonlijke Insights Discovery kleuren
 • het Insightswiel van de deelnemer met de bewuste en minder bewuste persona
 • het Insightswiel van het team met een analyse van de sterktes en zwaktes
 • suggesties voor effectieve feeback voor het Insights Discovery type

Voorbeeldprofiel Insights Discovery Basis (PDF)

Voorbeeldprofiel Insights Discovery management, verkoop en persoonlijke effectiviteit (PDF)


Insights-Discovery-wiel


het Insights Discovery wiel

Naast het persoonlijke Insights Discovery profiel ontvangen de deelnemers tijdens de coaching of de workshop een uitgebreide toelichting waarin het Insightswiel en de Insights Discovery kleuren nader worden uitgelegd.

 

Terug naar boven

 

 

Insights Discoverywiel nader uitgelegd

Insights Discovery® is gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van Carl Gustav Jung. Jung introduceerde dit model in 1921 in zijn "Psychologische typen" en ontwikkelde dit verder in latere werken. Ook de wetenschappelijke belangstelling voor het werk van Jung blijft onverminderd groot. Insights Discovery heeft de theorie van Carl Gustav Jung op een praktische en werkbare wijze gevangen in het Insights Discovery wiel door middel van vier basis Insights Kleuren;

Insights kleur ROOD - extravert denken
Insights kleur GEEL - extravert voelen
Insights kleur GROEN - introvert voelen
Insights kleur BLAUW - introvert denken

Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen een goed beeld van zichzelf hebben zij ook beter effectieve strategieën kunnen ontwikkelen voor hun interacties met anderen. Inzicht in de eigen talenten én beperkingen kan mensen helpen effectiever te reageren op de wensen en behoeften van hun omgeving.  

In de Module kort Insights Discovery wiel  (PDF)  lees je meer over het Insights Discovery Wiel

Talenten en Insights Discovery

Ieder mens neigt ertoe gedrag te ontwikkelen dat in de basis overeenkomt met een van de vier kleurenkwadranten. Insights Discovery gaat er van uit, dat een ieder kenmerken bezit uit alle vier de kleurenkwadranten. Insights Discovery vragenlijst geeft inzicht in de unieke kleurendynamiek, die een unieke kijk op bepaalde situaties geeft. In combinatie met het kleurenconsult  met onze erkende Insights Discovery practitioner krijg je inzicht in jouw talenten en toegevoegde waarde voor het team en de organisatie. De Insights Discovery kleurendynamiek geeft tevens inzicht in welke organisatiecultuur jij het beste tot jouw recht komt. In een loopbaangesprek kan je met deze informatie gerichter het gesprek aangaan met jouw leidinggevende en/of toekomstige werkgever. Hierdoor vergroot je jouw loopbaankansen!

De vier basis kleurentalenten en de toegevoegde waarde voor het team;

ROOD – de extraverte denker heeft talent voor resultaat- en actiegericht werken. Kan overtuigend zijn in zijn aanpak en is in staat het team richting te geven. Hij bewaakt het tempo van het werkproces.

GEEL - de extraverte voeler heeft talent voor creatief en interactief samenwerken. Kan inspirerend zijn in zijn aanpak en is in staat het team enthousiast in beweging te brengen. Hij bewaakt het innovatieve vermogen van het team.

GROEN – de introverte voeler heeft talent voor zorgvuldig en mensgericht werken. Kan democratisch zijn in zijn aanpak en is in staat harmonie in de teamsfeer te brengen. Hij bewaakt de normen en waarden van het team.

BLAUW – de introverte denker heeft talent voor onderzoekend en accuraat werken. Kan objectief zijn in zijn aanpak en is in staat het team weloverwogen besluiten te laten nemen. Hij bewaakt de logica en feiten in het werkproces.

Wil je jouw leidinggevend potentieel testen? Dan is de DNLA test iets voor jou. De DNLA test werkt met een actuele banchmark.

Meer achtergrond informatie:

Voorbeeldprofiel Insights Discovery Basis 

Voorbeeldprofiel Insights Discovery Compleet

Onderzoek University Westminster Insights Discovery vragenlijst

Factsheet validiteit en betrouwbaarheid Insights Discovery vragenlijst

Module 2-daagse training Insights Discovery kleuren 

artikel 'Workshop insights discovery kleuren' Nederlandse Postcodeloterij 

Terug naar boven 

 

 

Insights Discovery Onderwerpen

Insights Discovery® wordt wereldwijd gebruikt voor ondersteuning bij ondermeer de volgende onderwerpen:

 • persoonlijke effectiviteit 
 • teameffectiviteit
 • leiderschapsontwikkeling
 • cultuurverandering
 • loopbaancoaching en career counseling

Het Insights Discovery profiel is goed te verwerken in leiderschapsprogramma's, feedback trainingen en als veilige startpunt voor ontwikkelende teams. Ook vind je de Insights Discovery test regelmatig terug in onze trainingen als ontwikkelinstrument. Zoals;

 Insights Discovery en het kleurenmodel lenen zich uitermate goed als reflectiemodel. 

Het leert de type gedragingen te herkennen en de behoefte die daarbij hoort. Het is te simpel als we mensen slechts één kleur toebedelen, we hebben álle kleuren in ons. In bepaalde situaties en in bepaalde samenstellingen zal men typische voorkeuren herkennen bij collega’s en ook bij teams. Het herkennen van deze typische voorkeuren helpt de situatie beter te begrijpen en geeft inzicht in hoe men een stroef lopende communicatie en conflicterende samenwerking succesvoller kan maken. Een team dat zich bewust wordt van een voorliefde voor tempo (rode voorkeur) of vernieuwende ideeën (gele voorkeur), ontdekt dat zij stroef lopende samenwerkingen kan verbeteren door bijvoorbeeld momenten te organiseren voor zorgvuldige afstemming (groene voorkeur). Andersom kan een team met een grote zorg voor elkaars welzijn (groene voorkeur) juist baat hebben bij het organiseren van een snellere besluitvorming (rode voorkeur) of procesmatige besluitvorming (blauwe voorkeur). Op persoonlijk niveau kan je tot de ontdekking komen, dat jij uitblinkt in een extraverte manier van projecten managen en dat je een perfecte match vormt met een collega die uitblinkt in het waarborgen van de details en procedures. De kleurentaal helpt bij het expliciet maken van deze verschillen, zodat je bewuster gebruik kan maken van elkaars talenten. 

Wil je meer weten over wat Insights Discovery® voor jou en jouw team kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Terug naar boven 

Maak een afspraak 

 


 

Insights Discovery Voordelen

Het Insights Discovery® model past goed bij mijn visie op persoonlijke en professionele ontwikkeling, doordat het de bewustwording van persoonlijke voorkeuren en de invloed hiervan op anderen stimuleert. Daarnaast is uit recent wetenschappelijk onderzoek gebleken dat de Insights Discovery® Profielen bijzonder goed scoren op validiteit en betrouwbaarheid.

 • Het verbetert de communicatie.
 • Geeft groepen een gezamenlijke taal.
 • Stelt op een waardevrije manier ontwikkelpunten aan de orde.
 • Leert om verschillen te overbruggen.
 • Leert om af te stemmen en te verbinden met anderen. 
 • Geeft handvatten voor het geven van feedback en ontvangen van feedback.

Beleef zelf de kracht van dit instrument in onze Insights Discovery workshop of de miniworkshop Insights Discovery.

Terug naar boven

 

 

   

 


Workshop Insights Discovery

Wil je in korte tijd een hele afdeling inspireren? Ben je opzoek naar een dynamische en leerzame invulling van jouw personeelsdag? Of wil je op informele wijze onderzoeken hoe jouw team reageert op de Insights Discoverytaal? Dan zijn een van de korte Insights Discovery workshops een aanrader. Wat dacht je van een Insights Discovery Event op het strand? Of een Insights Discovery break tijdens jullie congres of vergadering? Enkele voorbeelden ter inspiratie;

Miniworkshop Insights kleuren 

Miniworkshop Insights kleuren Quickscan Team 

Insights Discovery Basis met profielen   

Insights Discovery Teamdynamiek met Profielen

Insights Discovery en GRIP op het gesprek  

Insights Discovery Event - Afdelingsuitje 

Insights Discovery en de Hondenspiegel    

Insights Discovery en de Paardenspiegel  

Insights Discovery Train de Trainer

Insights Discovery voor Clientpractitioners 

Open Inschrijving training Insights Discovery

Terug naar boven 

 

Miniworkshop Insights kleuren

In de miniworkshop maak je in 2 uur kennis met de basisprincipes van Insights Discovery. Na een interactieve kennismaking en een inspirerend verhaal over psychologische voorkeuren en interactiepatronen, wordt de zaal letterlijk in beweging gebracht. Interactieve opdrachten met een laagdrempelig karakter zorgen voor een dynamisch geheel. In korte tijd maakt men kennis met elkaar, de psychologische voorkeuren en de vier Insightskleuren. De Insightskleuren worden gekoppeld aan de 'kleurentaal'. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleurrijk en handig aandenken met tips en tricks voor een optimale communicatie en samenwerking. Deze miniworkshop is geschikt voor kleine en grote groepen. Verrassend en opent de ogen! 

 

Miniworkshop Insights kleuren Quickscan Team

In deze miniworkshop met de Quickscan (zonder de Insights profielen) maak je kennis met de reflectiekracht van het kleurenmodel. Ieder team heeft een eigen dynamiek. Teams die zich bewust zijn van de teamdynamiek zijn beter in staat te reflecteren op teamkwaliteiten en teamvalkuilen. De kleurentaal en een -live- digtale stemtool geeft direct inzage in de kleurendynamiek van het team. De teamcoach helpt bij de interpretatie van deze korte teamanalyse en brengt de teamdialoog op gang. Ideale workshop vorm voor de kleinere budgetten of als teaser en start-up van een cultuurprogramma. Deze workshop is geschikt voor teams van 4 tot groepen van 100 personen (of meer). Deze workshop is zeer geschikt voor teams, die in korte tijd een grote slag willen slaan in de teamreflectie. In een 3 uur durende bijeenkomst gaan jullie met elkaar in gesprek over teamkwaliteiten en teamvalkuilen. Kort en krachtig, bewustwording!   

 

Insights Discovery Basis met Insights Discovery Profiel
Wil je direct aan de slag met de Insights Discovery profielen, dan kan je kiezen voor de 3 tot 4 uur durende workshop. Deze heeft dezelfde opzet als de miniworkshop, echter worden in deze workshop ook de gemaakte Insights Discovery profielen uitgedeeld en nader toegelicht. Iedere deelnemer ontvangt zijn/haar persoonlijke Insights profiel en een handig naslagwerk over de Insights kleuren en tips voor een kleurrijke communicatie. Doe je deze workshop met jouw team? Dan ontvang je ook het teamwiel met de teamanalyse. Prikkelend en smaakt naar meer!

Terug

Maak een afspraak 

 

Workshop Insights Discovery Teamdynamiek met profielen

Deze workshop is zeer geschikt voor teams, die in korte tijd een grote slag willen slaan in het teamproces. In een 3 tot 4 uur durende bijeenkomst gaan jullie direct met jullie teamvraag aan de slag. De Insightscoach helpt het team de uitdaging waarvoor het staat te bekijken vanuit de verschillende Insightskleuren. Vervolgens wordt de brug geslagen naar de individuele verschillen, talenten en valkuilen. Om met concrete doelen en actiepunten voor de toekomst af te sluiten. Kort en krachtig, resultaatgericht!

Deelnemers aan deze workshops omschrijven het als; dynamisch, inspirerend, laagdrempelig, interactief, gezonde dosis humor en (h)erkenning. Bovenstaande Insights Discovery workshops zijn geschikt voor diverse groepen; of je nu een team bent met 2 personen of een groep van 300 personen! 

 

Workshop Insights Discovery en GRIP op het gesprek  

In de workshop GRIP op het gesprek leert u de Insights kleurentaal te herkennen in een gesprek. Vervolgens krijgt u handvatten mee om de verschillende communicatiestijlen in het gesprek praktisch toe te passen. Hoe kan u bijvoorbeeld het beste een collega met een groene voorkeur motiveren? Hoe start u zo'n gesprek? Hoe gaat u om met 'rode' weerstand? Ook kan u deze workshop richten op klantgesprekken, sales, coachgesprekken en adviesgesprekken. U leert de verschillende type gesprekspartners herkennen aan de verbale en nonverbale uitingen, zodat u beter kan inspelen op wat er nodig is. U krijgt meer grip op het eindresultaat van uw gesprek. 

 

Insights Discovery Event - Afdelingsuitje  

Ook maken wij interactieve programma's op maat voor een kleurrijk en onvergetelijk Insights Discovery personeelsuitje met onze Insights Discovery Events. Onze kleurenworkshops zijn goed te combineren met andere activiteiten. Wij zorgen voor een pakkende start over perceptie en communicatiestijlen, we brengen de hele groep letterlijk in beweging, zorgen voor de nodige uitdagingen en competentie voor diegenen die dat willen en sluiten af met een 'moraal van het verhaal' waar nog lang over nagesproken wordt. Geen locatie is ons te gek, zo hebben wij al op het strand gestaan, in de boxring, op een zeilboot, in een bunker en letterijk op de Heide. Ons Eventteam denkt graag mee in het vormgeven van jullie Event.

Terug

Maak een afspraak 


Workshop Insights Discovery en de Hondenspiegel

Wat kunnen wij leren van een roedel honden? Honden zijn trouwe sociale dieren, die goed kunnen samenwerken als het erop aan komt. In combinatie met Insights Discovery bent u verzekerd van een leerzame en boeiende workshop! Insights Discovery geeft op concrete en onbevooroordeelde wijze inzicht in jouw persoonlijke stijl en effecten op jouw omgeving. Het bied een leidraad voor een ontwikkelplan. De honden en trainers zorgen voor een verdieping en vertaling van de inzichten. Zij helpen je onzichtbare patronen zichtbaar te maken. Zij bieden je een veilige oefensituatie, waarin je de samenwerking kan onderzoeken en versterken. Een training waarin je je niet zal vervelen en waarvan de impact groot zal zijn. De combinatie van Insights Discovery en de Honden als spiegel zorgen voor een onvergetelijke indruk en een positieve confrontatie. Geschikt voor groepen tussen 4 - 12 deelnemers. Ook hebben wij andere  gecombineerde programma's voor bijvoorbeeld uw team- of bedrijfsuitje.

Workshop Insights Discovery en de Hondenspiegel voor Insights Discovery Practitioners

Speciaal voor Insights Discovery Practitioners, die al enige jaren met het instrument Insights Discovery werken, bieden wij verdiepende Insights Discoveryworkshops, waarin de Honden als spiegel centraal staan. Je ervaart wat deze actieve en speelse werkvorm jou en jouw klanten en clienten kan bieden. de Honden helpen bij het schaduwwerk en een praktische vertaling van de Insights Discovery kleurentypen naar het kleurengedrag. Verdiepend en praktisch!

Terug

Maak een afspraak 


Workshop Insights Discovery en het Paard als spiegel

Het paard is een gevoelig en edel dier. Het paard heeft de kudde nodig om te overleven en zij is meester in het interpreteren van non-verbale communicatie. Deze combinatie maakt het paard uitermate geschikt voor leiderschapstrainingen en het uitdiepen van coachthema's zoals begrenzen en vertrouwen. Insights Discovery biedt vervolgens een concrete taal om de stijlen en non-verbale communicatie te duiden en om te zetten in concrete praktijk acties. Ervaring met paarden is niet nodig, ik werk uitsluitend met betrouwbare paarden en ervaren paardencoaches. Een verrassende en positief confronterende beleving, die je zeker niet zal vergeten! Geschikt voor individuele coaching en groepen tussen 4 - 10 deelnemers. Ook hebben wij gecombineerde programma's voor bijvoorbeeld uw team- of bedrijfsuitje.

Terug

Maak een afspraak 

 

 

Insights Discovery Train de trainer

Ben jijzelf een Insights Discovery Practitioner en wil je jouw methodieken en inzichten als Insights-expert vergroten? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij hebben jarenlange ervaring met Insights Discovery en al vele Insights Discovery Practitioners geïnspireerd met wat er allemaal mogelijk is met het kleurenmodel. Denk hierbij aan de toepassing op HR-tools, de vertaalslag maken naar Insights Discovery Events en het model inzetten als rode draad voor een cultuurprogramma. Wij delen graag onze ervaringen en coachen je bij jouw eigen Insights Discovery programma's. 

 

Insights Discovery voor Clientpractitioners  

Steeds meer organisaties keizen ervoor om een Insights Discovery expert in huis te nemen. Dit heeft vele voordelen voor de continuiteit en kwaliteitsbewaking als het gaat om de implementatie van de Insights-kleuren, als middel, voor het behalen van de organisatie/teamdoelen. Veel kan jezelf organiseren, echter zal je ook tegen situaties aanlopen, dat je juist een externe Insights Discovery expert wilt inzetten. Denk hierbij aan individuele coaching, teamconflicten begeleiden en verdiepingsworkshops. Hierbij kunnen onze Insights Discovery Practitioners van dienst zijn. De basisinformatie en het afnemen van de Insights Discovery vragenlijst doe je zelf, en wij pakken de vervolgstappen op, in goed overleg en in nauwe samenwerking. Wij zijn reeds voor diverse Insights Discovery Clientpractitioners een waardevolle sparringpartner en samenwerkingspartner. 

Terug

Maak een afspraak 

 

 

Open Inschrijving training Effectief Communiceren met Insights Discovery 

Bij voldoende interesse organiseren wij twee keer per jaar een open inschrijvingstraining met Insights Discovery. Deze training bestaat uit een hele dag en een terugkom-avond. Je kan jouw interesse bij ons kenbaar maken en/of de agenda in de gaten houden. De aanmelding is pas na het intakegesprek definitief. Je kan kostenloos een plek reserveren of bij ons informeren. 

De eerst volgende datum: 3e kwartaal 2017, locatie Utrecht / Amersfoort

In deze inspirerende training Effectief Communiceren met de Insights Discovery kleuren, ontdekt je jouw persoonlijke voorkeuren in gedrag, communicatiestijl, talenten, blinde vlekken en tegengestelde type en hoe je jouw effectiviteit kunt vergroten in jouw werk. Voordat je aan de Insights-training begint, vul je een online Insights Discovery vragenlijst en een intakeformulier in. Met behulp van de online Insights-vragenlijst wordt jouw Insights Discovery Profiel opgemaakt. Het Insightsprofiel ontvang je op de eerste dag van de training. Met behulp van het intakeformulier worden jouw persoonlijke leerwensen geinventariseerd. Zo bereik je een maximaal leereffect. Tijdens de training maken we gebruik van interactieve werkvormen en de kleurentaal. Deze aanpak helpt je inzicht te verwerven in jouw eigen gedragsvoorkeuren en voorkeurstijlen en de effecten daarvan op de interactie met de ander. Aan het einde van de eerste dag heb je praktische handvatten om in de praktijk mee aan de slag te gaan. De leerervaringen ga je verdiepen in het derde dagdeel, zodat je het geleerde goed verankert. Prijs 495,- inclusief Insights Discovery Profiel en koffie en thee! (excl. BTW en lunch). 

Terug

Meld je vrijblijvend aan

 

 

Insights Discovery kleurenconsult online

Wil je niet direct een compleet coachtraject en wil je niet wachten op de eerst volgende Insights Discovery training? Maar wil je wel een Insights Discovery Profiel? Dan is het persoonlijk Insights Discovery Kleurenconsult onine iets voor jou. Via internet maak je de Insights Discovery vragenlijst en deze krijg je van mij teruggekoppeld middels een Skype/FaceTime coaching of een Kleurenconsult op locatie. In korte tijd krijg je inzicht in jouw persoonlijke voorkeuren, hoe je deze het beste kan inzetten en je ontvangt jouw unieke Insights Discovery Profiel met jouw talenten en tips voor ontwikkeling. Een voorbeeld van het Insights Discovery Profiel vind je hier. Je kan kiezen uit de modules Insights Discovery Management, Insights Discovery Verkoop en Insights Discovery Persoonlijke ontwikkeling. Handig ter voorbereiding op dat ene gesprek met jouw leidinggevende of die specifieke prospect. Vergroot jouw kansen tijdens het sollicitatiegesprek of het verkoopgesprek. Ook zeer geschikt voor diegenen, die een volle agenda hebben en persoonlijke ontwikkeling efficient willen inpassen in de dagelijkse werkzaamheden! Skypesessies zijn vaak op korte termijn in te plannen, ook s'avonds, zo hoef je niet lang te wachten op jouw resultaten. De prijs voor het Kleurenconsult online basis via Skype/FaceTime/Google Hangouts is 249,- (excl.btw, nieuwe prijzen sinds 1 april) inclusief jouw persoonlijke Insights Discovery Profiel en coachingsessie met de Insightscoach!! Kort en krachtig!

Hoe werkt het Kleurenconsult per Skype/FaceTime;

 1. U doet een aanvraag per mail of telefoon voor een Kleurenconsult online met Insights Discovery profiel
 2. Sabina belt u terug voor de eerste kennismaking en uw coachvraag
 3. U kiest de Insights Discovery modules (basis/management/verkoop/persoonlijke ontwikkeling) en uw Kleurenconsult wordt ingepland
 4. U ontvangt de link voor de Insights Discovery vragenlijst en uw factuur per mail
 5. U kan direct aan de slag met de Insights Discovery vragenlijst
 6. U ontvangt het Insights Discovery profiel minimaal 1 dag voorafgaand aan uw Insights Kleurenconsult per mail, inclusief voorbereidingsopdracht
 7. Sabina belt u per Skype/FaceTime/Googlehangouts/telefoon voor uw Insights Discovery Kleurenconsult
 8. U ontvangt praktische tips, die u direct in de praktijk kunt toepassen
 9. Indien na afloop vragen zijn over uw Insights Discovery profiel of uw Kleurenconsult, kunt u Sabina mailen of bellen. Soms is een kort antwoord al voldoende. Wilt u een vervolgconsult inplannen, dan is dat uiteraard mogelijk. 

 

Bekijk klantervaringen       Terug naar boven

Maak direct een afspraak 

 

 

QuickScan Talenten

Ben je nieuwsgierig naar jouw talenten en toegevoegde waarde voor het team? Wil je een eerste indruk van jouw teamtalenten? Doe dan de gratis online QuickScan Talenten. Deze QuickScan geeft een ruwe schets van jouw persoonlijke voorkeuren wat informatie geeft over jouw talenten. Iemand met een voorkeur voor actiegerichtheid, heeft bijvoorbeeld de neiging om sneller besluiten te willen maken. Deze Talentenscan is gebasseerd op het gedachtengoed van C.G. Jung en geinspireerd door het Insights Discovery model. Het uitgangspunt van C.G. Jung is dat ieder mens uniek is en dat ieder mens bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft die ons een bepaalde kijk op situaties geeft. Deze unieke kijk zegt iets over jouw toegevoegde waarde voor het team. Daarnaast helpt het bij de vraag welke organisatiecultuur jouw talent beter tot uiting brengt.

De uitslag van de QuickScan geeft een ruwe schets en kan verhelderend werken. De uitslag van de QuickScan dient niet als uitslag waar je belangrijke beslissingen op kan baseren. Hiervoor raden wij het Insights Discovery Profiel aan. Het Insights Discovery Profiel is een uitgebreide analyse gebasseert op een onderbouwde vragenlijst . BeMotion is erkende Insights Discovery Practitioner.

Lees hier meer over de talenten op een goede en slechte dag - uitslag Quickscan

Doe de Quickscan ! 

Het laden kan enige seconden duren. Derden hebben geen inzage in uw resultaten! Klik op de schuifjes en geef een cijfer.

Benieuwd naar de Quickscan van jouw team? Neem dan contact op met sbrammer@bemotion.nl

Bekijk klantervaringen       Terug naar boven

Maak een afspraak