“Laat je je remmen door je problemen, of geef je gas door je dromen?”

(Coachingskalender, Lingsma e.a)
Dalweg
Doorwerth
 
M
@

06 - 46 393 161
info@bemotion.nl
home > Insights

Discovery-Insights-logo

  

  

  

Insights Discovery®

Voordelen   Workshop Insights Discovery  Insights Kleurenconsult  QuickScan

Insights Discovery® is een inspirerend instrument voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling, waarmee mensen meer inzicht in zichzelf en anderen krijgen. BeMotion gebruikt Insights Discovery® sinds 2007, onder andere voor persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en het creëren van een gezamenlijke ‘Insights-taal’ bij cultuurverandering. En nog steeds werken onze klanten met veel succes met de Insights-methodiek. De kleuren lenen zich voor vele leer-toepassingen. BeMotion beschikt over een ervaren en deskundig team Insights Discovery Practitioners. Vraag gerust naar onze mogelijkheden, zowel voor een Insights Discovery event als voor een individueel Insights Discovery kleurenconsult. Op deze pagina vindt u veel achtergrond informatie over het Insights Discovery model en wat BeMotion te bieden heeft.

Doe de online gratis QuickScan (TIP)

Kleurenmodel Insights Discovery  

Uitleg Insights Discovery Wiel

Insights Discovery talenten op een goede en slechte dag  (PDF)

  

Insights Discovery Onderdelen

Het Insights Discovery® model geeft met behulp van vier Insights kleuren snel inzicht in de persoonlijke en interpersoonlijke dynamiek. Een digitale Insights Discovery® vragenlijst van circa twintig minuten resulteert in een uniek persoonlijk Insights Discovery® profiel, dat individueel of in groepsverband wordt teruggekoppeld. Coaching en training zorgen voor de juiste vertaling van de persoonlijke Insights Discovery® profielen en geven tips met betrekking tot de communicatie, feedback met collega's, het omgaan met de Insights kleuren, 'kleurenstress' en het creëren van een winnend team. 

Het Insights Discovery-profiel bestaat uit een aantal onderdelen, waarvan de belangrijkste zijn:

 • een beschrijvende tekst over de persoonlijke Insights stijl en het psychologische Insights Discovery-type
 • sterke en zwakke punten van de Insights Discovery wielpositie
 • de unieke combinatie van talenten en kwaliteiten die de deelnemer inbrengt in een team
 • suggesties voor persoonlijke ontwikkeling
 • een deel over de managementstijl of samenwerkingstijl van de deelnemer
 • een diagram met de persoonlijke Insights Discovery kleuren
 • het Insightswiel van de deelnemer met de bewuste en minder bewuste persona
 • het Insightswiel van het team met een analyse van de sterktes en zwaktes
 • suggesties voor effectieve feeback voor het Insights Discovery type

Voorbeeldprofiel Insights Discovery Basis (PDF)

Voorbeeldprofiel Insights Discovery management, verkoop en persoonlijke effectiviteit (PDF)


Insights-Discovery-wiel


het Insights Discovery wiel

Naast het persoonlijke Insights Discovery profiel ontvangen de deelnemers tijdens de coaching of de workshop een uitgebreide toelichting waarin het Insightswiel en de Insights Discovery kleuren nader worden uitgelegd.

 

Terug naar boven

 

 

Insights Discoverywiel nader uitgelegd

Insights Discovery® is gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van Carl Gustav Jung. Jung introduceerde dit model in 1921 in zijn "Psychologische typen" en ontwikkelde dit verder in latere werken. Insights Discovery heeft de theorie van Carl Gustav Jung op een praktische en werkbare wijze gevangen in het Insights Discovery wiel door middel van vier basis Insights Kleuren, 8 typen en 72 combinaties;

Insights kleur ROOD - extravert denken
Insights kleur GEEL - extravert voelen
Insights kleur GROEN - introvert voelen
Insights kleur BLAUW - introvert denken

Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen een goed beeld van zichzelf hebben zij ook beter effectieve strategieën kunnen ontwikkelen voor hun interacties met anderen. Inzicht in de eigen talenten én beperkingen kan mensen helpen effectiever te reageren op de wensen en behoeften van hun omgeving. Insights Discovery helpt bij een versnelde inzage in persoonlijke voorkeuren en stijlen. Het is een sterk reflectiemiddel voor zowel individele ontwikkeling als ook voor teamontwikkeling.

In de Module kort Insights Discovery wiel  (PDF)  leest u meer over het Insights Discovery Wiel

Kleurenmodel Insights Discovery

Insights Discovery gaat er van uit, dat een ieder kenmerken bezit uit alle vier de kleurenkwadranten en dat u door de jaren heen een voorkeur hebt ontwikkeld voor een kleurendynamiek. Insights Discovery vragenlijst geeft inzicht in de unieke kleurendynamiek, die een unieke kijk op bepaalde situaties geeft. In combinatie met het kleurenconsult  met onze erkende Insights Discovery practitioner krijgt u inzicht in uw talenten en toegevoegde waarde voor het team en de organisatie. De Insights Discovery kleurendynamiek kan tevens helpen bij de vraag in welke organisatiecultuur u het beste tot uw recht komt. In een loopbaangesprek kan u met deze informatie gerichter het gesprek aangaan met uw leidinggevende en/of toekomstige werkgever.

De vier basis voorkeuren kleuren en de toegevoegde waarde voor het team volgens het kleurenmodel van Insights dIscovery;

ROOD – de extraverte denker heeft talent voor resultaat- en actiegericht werken. Kan overtuigend zijn in zijn aanpak en is in staat het team richting te geven. Hij bewaakt het tempo van het werkproces.

GEEL - de extraverte voeler heeft talent voor creatief en interactief samenwerken. Kan inspirerend zijn in zijn aanpak en is in staat het team enthousiast in beweging te brengen. Hij bewaakt het innovatieve vermogen van het team.

GROEN – de introverte voeler heeft talent voor zorgvuldig en mensgericht werken. Kan democratisch zijn in zijn aanpak en is in staat harmonie in de teamsfeer te brengen. Hij bewaakt de normen en waarden van het team.

BLAUW – de introverte denker heeft talent voor onderzoekend en accuraat werken. Kan objectief zijn in zijn aanpak en is in staat het team weloverwogen besluiten te laten nemen. Hij bewaakt de logica en feiten in het werkproces.

Wilt u uw leidinggevend potentieel testen? Dan is de DNLA test iets voor u. De DNLA test werkt met een actuele banchmark.

Meer achtergrond informatie over Insights Discovery:

Voorbeeldprofiel Insights Discovery Basis 

Voorbeeldprofiel Insights Discovery Compleet

Onderzoek University Westminster Insights Discovery vragenlijst

Factsheet validiteit en betrouwbaarheid Insights Discovery vragenlijst

artikel 'Workshop insights discovery kleuren' Nederlandse Postcodeloterij 

Terug naar boven 

 

 

Insights Discovery Onderwerpen

Insights Discovery® wordt wereldwijd gebruikt voor ondersteuning bij ondermeer de volgende onderwerpen:

 • persoonlijke effectiviteit 
 • teameffectiviteit
 • leiderschapsontwikkeling
 • cultuurverandering
 • loopbaancoaching en career counseling

Het Insights Discovery profiel is goed te verwerken in leiderschapsprogramma's, feedback trainingen en als veilige startpunt voor ontwikkelende teams. Ook vindt u de Insights Discovery test regelmatig terug in onze trainingen als ontwikkelinstrument. Zoals;

 Insights Discovery en het kleurenmodel lenen zich uitermate goed als reflectiemodel.

Het leert de type gedragingen te herkennen en de behoefte die daarbij hoort. Het is te simpel als we mensen slechts één kleur toebedelen, we hebben álle kleuren in ons. In bepaalde situaties en in bepaalde samenstellingen zal men typische voorkeuren herkennen bij collega’s en ook bij teams. Het herkennen van deze typische voorkeuren helpt de situatie beter te begrijpen en geeft inzicht in hoe men een stroef lopende communicatie en conflicterende samenwerking succesvoller kan maken. Een team dat zich bewust wordt van een voorliefde voor tempo (rode voorkeur) of vernieuwende ideeën (gele voorkeur), ontdekt dat zij stroef lopende samenwerkingen kan verbeteren door bijvoorbeeld momenten te organiseren voor zorgvuldige afstemming (groene voorkeur). Andersom kan een team met een grote zorg voor elkaars welzijn (groene voorkeur) juist baat hebben bij het organiseren van een snellere besluitvorming (rode voorkeur) of procesmatige besluitvorming (blauwe voorkeur). Op persoonlijk niveau kan u tot de ontdekking komen, dat u uitblinkt in een extraverte manier van projecten managen en dat u een perfecte match vormt met een collega die uitblinkt in het waarborgen van de details en procedures. De kleurentaal helpt bij het expliciet maken van deze verschillen, zodat u bewuster gebruik kan maken van elkaars talenten. 

Wilt u meer weten over wat Insights Discovery® voor u en uw team kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Terug naar boven 

Maak een afspraak 

 


 

Insights Discovery Voordelen

Het Insights Discovery® model past goed bij onze visie op persoonlijke en professionele ontwikkeling, doordat het de bewustwording van persoonlijke voorkeuren en de invloed hiervan op anderen stimuleert. Insights Discovery is geen selectie-tool, het meet geen competenties. Wel is het een reflectie-tool, het meet voorkeuren. Insights Discovery oordeelt niet, het kent geen zwakke of optimale uitkomst. Dit maakt de vragenlijst ten opzichte van psychologische testen minder exact, echter voor de praktische toepassing voor teamontwikkeling juist uitermate geschikt. Juist doordat het niet oordeelt, ontstaat er een veilige situatie om te reflecteren op eigen gedrag en wordt teamgedrag bespreekbaar. 

 • Brengt reflectie op eigen handelen op gang.
 • Het verbetert de communicatie.
 • Geeft groepen een gezamenlijke taal.
 • Stelt op een waardevrije manier ontwikkelpunten aan de orde.
 • Leert om verschillen te overbruggen.
 • Leert om af te stemmen en te verbinden met anderen. 
 • Geeft handvatten voor het geven van feedback en ontvangen van feedback.

factsheet validiteit en betrouwbaarheid  en module uitleg Insights Discovery wiel 

Beleef zelf de kracht van dit instrument in onze Insights Discovery workshop of de miniworkshop Insights Discovery.

Terug naar boven

 

 

   

 


Workshop Insights Discovery

Wilt u in korte tijd een hele afdeling inspireren? Bent u opzoek naar een dynamische en leerzame invulling van uw personeelsdag? Dan zijn een van de korte Insights Discovery workshops een aanrader. Wat dacht u van een Insights Discovery Event op het strand? Enkele voorbeelden ter inspiratie;

Miniworkshop Insights kleuren 

Miniworkshop Insights kleuren Quickscan Team 

Insights Discovery Basis met profielen   

Insights Discovery Teamdynamiek met Profielen

Insights Discovery en GRIP op het gesprek  

Insights Discovery Kleurenstress en besluitvorming 

Insights Discovery Event - Afdelingsuitje 

Insights Discovery en de Hondenspiegel    

Insights Discovery en de Paardenspiegel  

Insights Discovery Train de Trainer

Insights Discovery voor Clientpractitioners 

Open Inschrijving training Insights Discovery

Terug naar boven 

 

Miniworkshop Insights kleuren

In de miniworkshop maakt u in 2 uur kennis met de basisprincipes van Insights Discovery. Na een interactieve kennismaking en een inspirerend verhaal over psychologische voorkeuren en interactiepatronen, wordt de zaal letterlijk in beweging gebracht. Interactieve opdrachten met een laagdrempelig karakter zorgen voor een dynamisch geheel. In korte tijd maakt men kennis met elkaar, de psychologische voorkeuren en de vier Insightskleuren. De Insightskleuren worden gekoppeld aan de 'kleurentaal'. In deze miniworkshop maken we geen gebruik van de personlijke profielen. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleurrijk en handig aandenken met tips en tricks voor een optimale communicatie en samenwerking. Deze miniworkshop is geschikt voor kleine en grote groepen. Verrassend en opent de ogen! 

 

Miniworkshop Insights kleuren Quickscan Team

In deze miniworkshop met de Quickscan (zonder de Insights profielen) maakt u kennis met de reflectiekracht van het kleurenmodel. Ieder team heeft een eigen dynamiek. Teams die zich bewust zijn van de teamdynamiek zijn beter in staat te reflecteren op teamkwaliteiten en teamvalkuilen. De kleurentaal en een -live- digtale stemtool geeft direct inzage in de kleurendynamiek van het team. De teamcoach helpt bij de interpretatie van deze korte teamanalyse en brengt de teamdialoog op gang. Ideale workshop vorm voor de kleinere budgetten of als teaser en start-up van een cultuurprogramma. Deze workshop is geschikt voor teams van 4 tot groepen van 100 personen (of meer). Deze workshop is zeer geschikt voor teams, die in korte tijd een grote slag willen slaan in de teamreflectie. In een 3 uur durende bijeenkomst gaat u met elkaar in gesprek over teamkwaliteiten en teamvalkuilen. Kort en krachtig, bewustwording!   

 

Insights Discovery Basis met Insights Discovery Profiel
Wilt u direct aan de slag met de Insights Discovery profielen, dan kiest u voor de 3 tot 4 uur durende workshop. Deze heeft dezelfde opzet als de miniworkshop, echter worden in deze workshop ook de gemaakte Insights Discovery profielen uitgedeeld en nader toegelicht. Iedere deelnemer ontvangt zijn/haar persoonlijke Insights profiel en een handig naslagwerk over de Insights kleuren en tips voor een kleurrijke communicatie. Doet u eze workshop met uw team? Dan ontvangt u ook het teamwiel met de teamanalyse. Prikkelend en smaakt naar meer!

Terug

Maak een afspraak 

 

Workshop Insights Discovery Teamdynamiek met profielen

Deze workshop is zeer geschikt voor teams, die in korte tijd een grote slag willen slaan in het teamproces. In een 4 uur durende bijeenkomst gaat u direct met uw teamvraag aan de slag. De Insightscoach helpt het team de uitdaging waarvoor het staat te bekijken vanuit de verschillende Insightskleuren c.q percepties. Vervolgens wordt de brug geslagen naar de individuele verschillen, talenten en valkuilen. Om met concrete doelen en actiepunten voor de toekomst af te sluiten. Kort en krachtig, resultaatgericht!

Deelnemers aan deze workshops omschrijven het als; dynamisch, inspirerend, laagdrempelig, interactief, gezonde dosis humor en (h)erkenning. Bovenstaande Insights Discovery workshops zijn geschikt voor diverse groepen; of je nu een team bent met 2 personen of een groep van 300 personen! 

 

 

Workshop Insights Discovery en GRIP op het gesprek  

In de workshop GRIP op het gesprek leert u de Insights kleurentaal te herkennen in een gesprek of vergadering. Vervolgens krijgt u handvatten mee om de verschillende communicatiestijlen in het gesprek praktisch toe te passen. Hoe kan u bijvoorbeeld het beste een collega met een groene voorkeur motiveren? Hoe start u zo'n gesprek? Hoe gaat u om met 'rode' weerstand? Ook kan u deze workshop richten op klantgesprekken, sales, coachgesprekken en adviesgesprekken. U leert de verschillende type gesprekspartners herkennen aan de verbale en nonverbale uitingen, zodat u beter kan inspelen op wat er nodig is. U krijgt meer grip op het eindresultaat van het gesprek.  

 

Miniworkshop Insights kleuren

In de miniworkshop maakt u in 2 uur kennis met de basisprincipes van Insights Discovery. Na een interactieve kennismaking en een inspirerend verhaal over psychologische voorkeuren en interactiepatronen, wordt de zaal letterlijk in beweging gebracht. Interactieve opdrachten met een laagdrempelig karakter zorgen voor een dynamisch geheel. In korte tijd maakt men kennis met elkaar, de psychologische voorkeuren en de vier Insightskleuren. De Insightskleuren worden gekoppeld aan de 'kleurentaal'. In deze miniworkshop maken we geen gebruik van de personlijke profielen. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleurrijk en handig aandenken met tips en tricks voor een optimale communicatie en samenwerking. Deze miniworkshop is geschikt voor kleine en grote groepen. Verrassend en opent de ogen!  

Terug

Maak een afspraak 

 

 

Insights Discovery kleurenstress en besluitvorming 

Insights Discovery zegt iets over de aanwezige waarden, bewuste en onbewuste gedragingen in interactie met anderen. Diepgewortelde waarden kunnen in sommige situaties zorgen voor stress patronen. Dit is voornamelijk het geval, als persoonlijke waarden verschillen met de waarden van de omgeving. Denk bij omgeving aan andere collega's en ook aan de teamcultuur en de organisatie cultuur. Gezonde stress kan zorgen voor een bepaalde flow, een team wat goed kan omgaan met gezonde stress kan op piekmomenten juist excellereren. Te veel stress of onderhuidse stress, de onderstroom van een team, zorgen juist voor een verlammend effect bij de individu en/of in een team. Een verlammend effect in de teamcultuur is bijvoorbeeld te zien aan een onduidelijke besluitvorming; tijdens de brainstorm is een ieder meewerkend en actief, zodra er keuzes gemaakt worden ontstaat er een gespannen of verwarrende sfeer. Mensen haken af, worden drammerig of men komt herhaaldelijk terug op gemaakte besluiten. Teams die te maken hebben met werkdruk, grote verantwoordlijkheid, integrale samenwerking, politieke en/of snel veranderende omgeving hebben baat bij inzicht in stress gedrag op een goede en slechte dag. Verdiepend en verbindt!

Terug

Maak een afspraak 


Workshop Insights Discovery en de Hondenspiegel

Wat kunnen wij leren van een roedel honden? Honden zijn trouwe sociale dieren, die goed kunnen samenwerken als het erop aan komt. In combinatie met Insights Discovery bent u verzekerd van een leerzame en boeiende workshop! Insights Discovery geeft op concrete en onbevooroordeelde wijze inzicht in uw persoonlijke stijl en effecten op uw omgeving. Het bied een leidraad voor een ontwikkelplan. De honden en trainers zorgen voor een verdieping en vertaling van de inzichten. Zij helpen u onzichtbare patronen zichtbaar te maken. Een training waarin u zich niet zal vervelen en waarvan de impact groot zal zijn. De combinatie van Insights Discovery en de Honden als spiegel zorgen voor een onvergetelijke indruk en een positieve confrontatie. Geschikt voor groepen tussen 4 - 12 deelnemers. Ook hebben wij andere  gecombineerde programma's voor bijvoorbeeld uw team- of bedrijfsuitje.

Workshop Insights Discovery en de Hondenspiegel voor Insights Discovery Practitioners

Speciaal voor Insights Discovery Practitioners, die al enige jaren met het instrument Insights Discovery werken, bieden wij verdiepende Insights Discoveryworkshops, waarin de Honden als spiegel centraal staan. U ervaart wat deze actieve en speelse werkvorm u en uw klanten en clienten kan bieden. de Honden helpen bij het schaduwwerk en een praktische vertaling van de Insights Discovery kleurentypen naar het kleurengedrag. Verdiepend en praktisch!

Terug

Maak een afspraak 


Workshop Insights Discovery en het Paard als spiegel

Het paard is een gevoelig en edel dier. Het paard heeft de kudde nodig om te overleven en zij is meester in het interpreteren van non-verbale communicatie. Deze combinatie maakt het paard uitermate geschikt voor leiderschapstrainingen en het uitdiepen van coachthema's zoals begrenzen en vertrouwen. Insights Discovery biedt vervolgens een concrete taal om de stijlen en non-verbale communicatie te duiden en om te zetten in concrete praktijk acties. Ervaring met paarden is niet nodig, ik werk uitsluitend met betrouwbare paarden en ervaren paardencoaches. Niets vaag of wollig, wel puur en concreet. Een verrassende en positief confronterende beleving, die u zeker niet zal vergeten! Geschikt voor individuele coaching en groepen tussen 4 - 10 deelnemers. Ook hebben wij gecombineerde programma's voor bijvoorbeeld uw team- of bedrijfsuitje.

Terug

Maak een afspraak 

 

 

Insights Discovery Train de trainer

Bent uzelf een Insights Discovery Practitioner en wilt u uw methodieken en inzichten als Insights-expert vergroten? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben jarenlange ervaring met Insights Discovery en al vele Insights Discovery Practitioners geïnspireerd met wat er allemaal mogelijk is met het kleurenmodel. Denk hierbij aan de toepassing op HR-tools, de vertaalslag maken naar Insights Discovery Events en het model inzetten als rode draad voor een cultuurprogramma. Wij delen graag onze ervaringen en coachen u bij uw eigen Insights Discovery programma's. 

 

Insights Discovery voor Clientpractitioners  

Steeds meer organisaties keizen ervoor om een Insights Discovery expert in huis te nemen. Dit heeft vele voordelen voor de continuiteit en kwaliteitsbewaking als het gaat om de implementatie van de Insights-kleuren, als middel, voor het behalen van de organisatie/teamdoelen. Veel kan uzelf organiseren, echter zal u ook tegen situaties aanlopen, dat u juist een externe Insights Discovery expert wilt inzetten. Denk hierbij aan individuele coaching, teamconflicten begeleiden en verdiepingsworkshops. Hierbij kunnen onze Insights Discovery Practitioners van dienst zijn. De basisinformatie en het afnemen van de Insights Discovery vragenlijst doet u zelf, en wij pakken de vervolgstappen op, in goed overleg en in nauwe samenwerking. Wij zijn reeds voor diverse Insights Discovery Clientpractitioners een waardevolle sparringpartner en samenwerkingspartner. 

Terug

Maak een afspraak 

 

 

Open Inschrijving training Effectief Communiceren met Insights Discovery 

Bij voldoende interesse organiseren wij twee keer per jaar een open inschrijvingstraining met Insights Discovery. Deze training bestaat uit een hele dag en een terugkom-avond. U kan uw interesse bij ons kenbaar maken en/of de agenda in de gaten houden. De aanmelding is pas na het intakegesprek definitief.  

 

Terug

Meld je vrijblijvend aan

 

 

Insights Discovery kleurenconsult online

Wilt u niet direct een compleet coachtraject of wachten op de eerst volgende Insights Discovery training? Wil u op korte termijn een Insights Discovery Profiel? Dan is het persoonlijk Insights Discovery Kleurenconsult onine iets voor u. Via internet maakt u de Insights Discovery vragenlijst en deze krijgt u teruggekoppeld middels een Skype/FaceTime coaching of een Kleurenconsult op locatie. Een voorbeeld van het Insights Discovery Profiel vindt u hier. U kunt kiezen uit de modules Insights Discovery Management, Insights Discovery Verkoop en Insights Discovery Persoonlijke ontwikkeling. Handig ter voorbereiding op dat ene gesprek met uw leidinggevende of die specifieke prospect. Vergroot uw kansen tijdens het sollicitatiegesprek of het verkoopgesprek. Ook zeer geschikt voor diegenen, die een volle agenda hebben en persoonlijke ontwikkeling efficient willen inpassen in de dagelijkse werkzaamheden! Skypesessies zijn vaak op korte termijn in te plannen, ook s'avonds, zo hoeft u niet lang te wachten op uw resultaten. De prijs voor het Kleurenconsult online basis via Skype/FaceTime/Google Hangouts is 249,- (excl.btw, nieuwe prijzen sinds 1 april) inclusief uw persoonlijke Insights Discovery Profiel en coachingsessie met de Insightscoach!! Kort en krachtig!

Hoe werkt het Kleurenconsult per Skype/FaceTime;

 1. U doet een aanvraag per mail of telefoon voor een Kleurenconsult online met Insights Discovery profiel
 2. Sabina belt u terug voor de eerste kennismaking en uw coachvraag
 3. U kiest de Insights Discovery modules (basis/management/verkoop/persoonlijke ontwikkeling) en uw Kleurenconsult wordt ingepland
 4. U ontvangt de link voor de Insights Discovery vragenlijst en uw factuur per mail
 5. U kan direct aan de slag met de Insights Discovery vragenlijst
 6. U ontvangt het Insights Discovery profiel minimaal 1 dag voorafgaand aan uw Insights Kleurenconsult per mail, inclusief voorbereidingsopdracht
 7. Sabina belt u per Skype/FaceTime/Googlehangouts/telefoon voor uw Insights Discovery Kleurenconsult
 8. U ontvangt praktische tips, die u direct in de praktijk kunt toepassen
 9. Indien na afloop vragen zijn over uw Insights Discovery profiel of uw Kleurenconsult, kunt u Sabina mailen of bellen. Soms is een kort antwoord al voldoende. Wilt u een vervolgconsult inplannen, dan is dat uiteraard mogelijk. 

 Wij geven geen profielen af zonder terugkoppeling! Insights Discovery is niet geschikt als selectie-tool, wel als reflectie-tool.

Bekijk klantervaringen       Terug naar boven

Maak direct een afspraak 

 

 

QuickScan Talenten

Bent u nieuwsgierig naar uw talenten en toegevoegde waarde voor het team? Wilt u een eerste indruk van uw teamtalenten? Doe dan de gratis online QuickScan Talenten. Deze QuickScan geeft een ruwe schets van uw persoonlijke voorkeuren. Deze Talentenscan is gebasseerd op het gedachtengoed van C.G. Jung en geinspireerd door het Insights Discovery model. Het uitgangspunt van C.G. Jung is dat ieder mens uniek is en dat ieder mens bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft die ons een bepaalde kijk op situaties geeft. Deze unieke kijk zegt iets over uw toegevoegde waarde voor het team.  

De uitslag van de QuickScan kan verhelderend werken. De uitslag van de QuickScan dient niet als uitslag waar u belangrijke beslissingen op kunt baseren. Het is geen Insights Discovery vragenlijst wat resulteert in een persoonlijk profiel. Het Insights Discovery Profiel is een uitgebreide analyse gebasseert op een onderbouwde vragenlijst. BeMotion is erkend Insights Discovery Practitioner.

Lees hier meer over de talenten op een goede en slechte dag - uitslag Quickscan

Doe de Quickscan ! 

Het laden kan enige seconden duren. Derden hebben geen inzage in uw resultaten!

BeMotion bewaart geen gegevens van u via deze quickscan.

Klik op de schuifjes en schuif naar het gewenste cijfer.

Benieuwd naar de Quickscan van uw team? Neem dan contact op met sbrammer@bemotion.nl

Bekijk klantervaringen       Terug naar boven

Maak een afspraak